เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์มั่นใจเงาะ ทุเรียน มังคุดปีนี้ราคาดี

16 มีนาคม 2560
2,461
ปลัดพาณิชย์มั่นใจผลไม้ภาคตะวันออก ทั้งทุเรียน เงาะ มังคุดปีนี้ไม่มีปัญหาราคาตกต่ำ ชี้มีตลาดรองรับผลผลิตหมดแล้ว ขณะที่บางสวนพลิกเกมจัดกินบุฟเฟต์ทุเรียนดึงนักท่องเที่ยว...
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ และมะม่วง เป็นต้น โดยผลไม้จะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่สิ้นเดือน มี.ค.นี้ เป็นต้นไป และจะออกมากช่วงเดือน เม.ย. หลังสงกรานต์ และจากการที่ได้เตรียมความพร้อมด้านมาตรการรับมือ ทั้งการหาตลาดรองรับผลผลิต การกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดปลายทางโดยเร็ว ทำให้มั่นใจว่า ปีนี้เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ภาคตะวันออกจะจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาดีอีกปีหนึ่ง

"ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี สภาเกษตรจังหวัดจันทบุรี หอการค้าจังหวัดจันทบุรี เครือข่ายธุรกิจบิสคลับจันทบุรี สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด และตัวแทนเกษตรกร ได้ข้อมูลตรงกันว่า ผลไม้ภาคตะวันออกปีนี้ไม่น่าห่วง ส่วนใหญ่มีตลาดรองรับหมดแล้ว"

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวต่อว่า สำหรับทุเรียนที่ผลผลิตจะเริ่มออกมากตั้งแต่ เม.ย.นั้น มั่นใจว่า ไม่มีปัญหาด้านราคา เพราะผลผลิตมีตลาดรองรับ ทั้งการจำหน่ายในประเทศและส่งออก อีกทั้งชาวสวนยังได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆ โดยเฉพาะการจัดกินทุเรียนบุฟเฟต์ ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 19 สวน ซึ่งนอกจากจะช่วยระบายผลผลิตแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามากินทุเรียนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ที่เดินทางมาจากพัทยา ขณะเดียวกันยังพบว่า เกษตรกรบางรายที่ได้ปรับตัวเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ โดยหันมาปลูกทุเรียนอินทรีย์ สามารถขายได้ราคาสูงถึงลูกละ 3,600 บาท ภายใต้แบรนด์ EXOTIQ นำไปขายที่ห้างพารากอน โดยมีผลผลิตเพียงปีละ 500 ลูกเท่านั้น และมี 2 พันธุ์ คือ หมอนทองและก้านยาว ซึ่งกระทรวงจะผลักดันให้เกษตรกรนำแนวทางเกษตรอินทรีย์ และเกษตรผสมผสาน
มาพัฒนาผลไม้ในภาคตะวันออกต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้ไปเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ที่มีโรงอบเย็น เพื่ออบผลผลิตทางการเกษตร โดยรับซื้อจากเกษตรกรในราคานำตลาด และนำมาผ่านกระบวนการอบ ทั้งอบร้อนและอบเย็น เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ ขณะนี้ กำลังดำเนินการอบมะม่วงก่อนที่จะส่งออกไปญี่ปุ่นและเกาหลี ขณะเดียวกัน ยังได้เยี่ยมชม บริษัท วรรัตน์ เฟรชฟรุ๊ต จำกัด ซึ่งเป็นล้ง หรือผู้รวบรวมสินค้าเกษตร และบรรจุเพื่อส่งออก ที่มีศักยภาพใน จ.จันทบุรี โดยจะรับผลผลิตจากเกษตรกรภายในพื้นที่ และทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับเกษตรกรเพื่อส่งออกไปกวางโจว ประเทศจีน โดยทางเรือ ซึ่งกระทรวงฯ จะพัฒนาให้มีล้งคุณภาพในลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับผลผลิตผลไม้จากเกษตรกร.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์มั่นใจเงาะ ทุเรียน มังคุดปีนี้ราคาดี ". (15-03-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 16-02-2560, เข้าถึงได้จาก :
เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/885571