เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ดันแปรรูปมันสำปะหลังเพิ่มรายได้เกษตรกร บิ๊กตู่ เเนะหาวิธีปลูกมันเทศเเบบญี่ปุ่น

14 มีนาคม 2560
2,190
เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2560 เวลา 15.30 น. พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการอนุมัติ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเรื่องโครงการแปรรูปมันสำปะหลังสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรชุมชน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมจากมันสำปะหลังให้
โดยทางกระทรวงพาณิชย์ได้แนะนำให้เกษตรกรมีอาชีพเพิ่มเติมจากมันสำปะหลัง นอกจากนำมันสำปะหลังไปทำแป้งอย่างเดียว จึงร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คิดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลัง และได้เป็นมันสำปะหลังอบกรอบ มินิวัฟเฟิลมันสำปะหลัง มันสำปะหลังบอล โดยได้ผลิตภันฑ์ต้นแบบตัวอย่างทั้งสามอย่างแล้ว

ขณะที่ได้ลงพื้นที่สำรวจจังหวัดนำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา และกำแพงเพชร เพื่อแนะนำเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง และได้มีการแนะนำว่ามันสำปะหลังสามารถแปรรูปเป็นประโยชน์อื่นได้ นอกจากนี้ยังแจกเอกสารส่วนผสมและขั้นตอนการแปรรูปมันสำปะหลังให้เกษตรกร เพื่อใช้ในการแปรรูปได้ ซึ่งเกษตรกรบางส่วนอาจจะต้องการต่อยอดและไปปรับปรุง คิดค้นสูตรเองได้

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่าเป็นโครงการที่ดี เพราะสอดคล้องกับแนวโครงการประชารัฐของทางรัฐบาล และยังช่วยส่งเสริมเอสเอ็มอีของประชาชนด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า อยากให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือในทุกจังหวัด จากที่ได้ไปจังหวัดปราจีนบุรี มีประชาชนบางส่วนร้องเรียนว่ามันสำปะหลังมีราคาตกต่ำ จึงอยากให้กระทรวงพาณิชย์เข้ามาดูในส่วนนี้ด้วย

นอกจากนั้น นายกฯยังได้ฝากคำแนะนำไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ช่วงนี้ประชาชนนิยมบริโภคมันเทศของญี่ปุ่น จึงอยากให้ศึกษาดูว่า ประเทศไทยสามารถปลูกมันเทศแบบญี่ปุ่นได้หรือไม่ ถ้าปลูกได้ก็จะถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เพราะมันเทศญี่ปุ่นมีมูลค่าสูงกว่ามันสำปะหลังแบบประเทศไทย


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ดันแปรรูปมันสำปะหลังเพิ่มรายได้เกษตรกร บิ๊กตู่ เเนะหาวิธีปลูกมันเทศเเบบญี่ปุ่น". (14-03-2560). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 14-03-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=148949218