เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สศก. เตือนสวนทุเรียนภาคใต้ โรคราสีชมพูระบาดหลายพื้นที่

03 มีนาคม 2560
2,698
นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สศท.8) ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังน้ำท่วมภาคใต้ ทำให้ทุเรียนเป็นโรคราสีชมพู เนื่องจากเชื้อราเข้าทำลายกิ่งต้นทุเรียน ส่งผลให้ใบมีสีเหลืองร่วงหล่นไปคล้ายกับอาการกิ่งแห้งและใบร่วงที่เกิดจากโรคโคนเน่า โดยจุดสังเกต คือ มีเส้นใยของเชื้อราลักษณะเป็นขุยสีชมพู ปกคลุมบริเวณโคนกิ่งที่มีใบแห้ง ทำให้เปลือกของกิ่งทุเรียนปริแตกและล่อนจากเนื้อไม้ เมื่อถากเปลือกจะพบว่าเนื้อไม้ภายในมีสีน้ำตาล ถ้าเกิดรอบกิ่งจะทำให้กิ่งทุเรียนแห้งตายในที่สุด อีกทั้งยังเป็นเชื้อราไฟทอปธอร่า ซึ่งเกิดจากทุเรียนเป็นโรครากเน่า-โคนเน่า ส่วนผลทุเรียน บนเปลือกทุเรียนอาการเป็นจุดสีน้ำตาลจางๆ ปนเทา อาจขยายตัวลุกลามจนทำให้เปลือกแตกตามรอยแยกของพูทุเรียน ทำให้ผลผลิตทุเรียนร่วงหล่นก่อนถึงกำหนดเก็บเกี่ยว
จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่า มีบางพื้นที่ประสบโรคเชื้อรา คือ 1.จ.ชุมพร พบใน ต.บ้านนา ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร, ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ, ต.นาขา ต.หาดยาย อ.หลังสวน, ต.เข่าค่าย อ.สวี, ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก 2.จ.นครศรีธรรมราช พบใน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ, ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา 3.จ.สุราษฎร์ธานี พบใน ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ, ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.นาสาร, ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย และ 4.จ.ระนอง พบมากใน ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น, ต.จปร. อ.กระบุรี และ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ โดยเกษตรกรที่ประสบเหตุดังกล่าว สามารถขอคำแนะนำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอใกล้บ้าน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สศก. เตือนสวนทุเรียนภาคใต้ โรคราสีชมพูระบาดหลายพื้นที่". (02-03-2560). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 03-02-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/258560