เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
เกษตรพังงาเตือนชาวสวนยางหยุดกรีดเสี่ยงเกิดโรค
22 กุมภาพันธ์ 2560
802
เกษตรจังหวัดพังงา เตือนชาวสวนยางควรหยุดกรีด เหตุเสี่ยงเกิดโรคหน้ายางแห้ง - ต้นตาย แม้ราคาจะขยับขึ้นต่อเนื่อง
นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูกาลผลัดใบของต้นยางพารา ในพื้นที่ภาคใต้ถือเป็นช่วงปิดกรีดยาง เกษตรกรจึงควรให้ต้นยางหยุดพัก เนื่องจากเป็นช่วงที่ไม่มีใบทำให้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ หากยังฝืนกรีดในช่วงยางผลัดใบจะทำให้เกิดโรคหน้ายางแห้ง และเสี่ยงที่จะทำให้ต้นยางตายได้ สำหรับการกรีดยางในช่วงที่ยางผลัดใบจะทำให้น้ำยางออกน้อย เพราะฉะนั้น เกษตรกรก็ต้องรอให้ยางผลิตใบใหญ่ใหม่สามารถผลิตน้ำยางได้เติมที่จึงเปิดกรีดยาง ซึ่งในระยะนี้ราคายางแผ่นดิบจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 85.38 บาท จึงควรที่จะอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ด้วยการรอให้ใบยางที่งอกใหม่เริ่มแก่เสียก่อนจึงจะกรีดยางกันอีกครั้ง ซึ่งในช่วงว่างเว้นการกรีดยางนี้ เกษตรกรก็อาจจะใช้เวลาในการบำรุงดูแลสวนยางพาราเพื่อให้มีความสมบูรณ์ จะทำให้สามารถกรีดยางได้ในระยะยาว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรพังงาเตือนชาวสวนยางหยุดกรีดเสี่ยงเกิดโรค". (21-02-2560). news.sanook.com.:
สืบค้นเมื่อ 22-02-2560, เข้าถึงได้จาก : http://news.sanook.com/2172126/
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
20-35°C
นครราชสีมา
22-36°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
21-31°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×