เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เตือนสภาพอากาศเริ่มแห้ง เฝ้าระวัง 3 แมลงศัตรูถั่วเหลือง
21 กุมภาพันธ์ 2560
619
กรมวิชาการเกษตร ประกาศเตือนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองเฝ้าระวังการระบาดของ 3 แมลงศัตรูพืช คือ แมลงหวี่ขาวยาสูบ เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง และหนอนเจาะฝักถั่ว โดยแมลงหวี่ขาวยาสูบ มักพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดน้ำเลี้ยงจากฝัก ทำให้ฝักหดสั้น บิดเบี้ยว ผิวฝักย่น เป็นสาเหตุทำให้ผลผลิตของถั่วเหลืองลดลง หากพบให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงอิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นสารฆ่าแมลงใต้ใบเมื่อพบแมลงหวี่ขาวระบาด พ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน
ส่วนเพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง จะพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดน้ำเลี้ยงจากฝักของถั่วเหลือง ทำให้ต้นแคระแกร็น ใบหงิกงอและฝักบิดเบี้ยว ผลผลิตถั่วเหลืองลดลงมากกว่า 30% หากพบการระบาด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

สำหรับหนอนเจาะฝักถั่ว จะพบหนอนเจาะเข้าไปกัดกินเมล็ดที่อยู่ในฝัก ทำให้ผลผลิตถั่วเหลืองลดลงมากกว่า 40% หากพบการระบาด ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เตือนสภาพอาาศเริ่มแห้ง เฝ้าระวัง 3 แมลงศัตรูถั่วเหลือง". (21-02-2560). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 22-02-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/257262
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-28°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×