เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ราคามันสำปะหลังดึงฮวบ วอนรัฐหามาตรการช่วยเกษตรกร

21 กุมภาพันธ์ 2560
3,972
สถานการณ์ราคามันสำปะหลังตกต่ำ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคอีสานวอนภาครัฐหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เมืองย่าโมจัดงานวันสำปะหลังโคราชยกระดับผลผลิตให้เกษตรกร
20 ก.พ.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายธีระ เอื้ออภิธร เลขาธิการสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ราคามันสำปะหลังในประเทศไม่ค่อยดีมากนักและราคาลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตมันสำปะหลังที่ทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมาก ประกอบกับตลาดรับซื้อจากประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดรับซื้อรายใหญ่กดราคา จึงทำให้ราคามันสำปะหลังตกต่ำ

โดยปัจจุบันราคามันสำปะหลังสด มีราคารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 1.60-1.65 บาท และคาดว่าสถานการณ์ราคามันสำปะหลังจะคงยังทรงตัวต่อเนื่องไปอีก โดยจังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมันสำปะหลังมากกว่า 1,800,000 ไร่ ถือว่ามากที่สุดของประเทศ ให้ผลผลิตออกสู่ตลาดปีละประมาณ 6-7 ล้านตันต่อปี ขณะที่ผลผลิตภาพรวมมันสำปะหลังทั้งประเทศมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 25-27 ล้านตันต่อปี

นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล กรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ปัญหาราคาไม่ดีของมันสำปะหลังที่ตกต่ำในปัจจุบันเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งเรื่องของผลผลิตมันสำปะหลังที่ทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมาก และปัญหาที่ผู้ประกอบการชาวจีนมาตั้งโรงงานรับซื้อผลผลิตมันสำปะหลังในประเทศไทย จึงทำให้ถูกกดราคาได้ง่าย

สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงอยากให้ภาครัฐหามาตรการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลังในเรื่องนี้ด้วย อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ของตนคิดว่าตอนปี 2559 ราคายังพอรับไหว แต่ก็ไม่ดี ขณะเดียวกันมันสำปะหลังของกัมพูชาและลาวผลผลิตหัวมันสำปะหลังมีจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ลาวเดิมกว่า 100% หรือกว่า 1 ล้านตันที่เคยปลูก แต่ปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 250% หรือ 3 ล้านตันใน 5 แขวงของลาว สำหรับของไทยคิดว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปน่าจะปรับฟื้นขึ้นมา ต่อเนื่องไปถึงปลายปี 60/61 น่าจะค่อนข้างดีซึ่งในปี 61 ราคาน่าจะขึ้นมากพอสมควร ต่อเนื่องปี 62 น่าจะขึ้นแบบมากๆ

ส่วนการที่คนจีนมาตั้งโรงงานในประเทศไทยจำนวนมากเพื่อส่งผลผลิตกลับไปทำให้ราคาตกต่ำนั้น ตนทราบดีว่าคนจีนทำแบบถึงลูกถึงคนมาแฝงตัวแบบรู้ข้อมูลเรานานแล้วและค้าขายโดยไม่ผ่านคนกลางโดยการไดเร็กโดยตรงไปเลย ซึ่งจะได้ของมีคุณภาพและราคาถูก ฉะนั้นตรงนี้ทำให้มีการเอาเปรียบคนไทย เช่น โรงงานตนส่งขายให้จีนแค่ 10% แต่รายอื่นๆส่งขาย 60-70% ส่วนราคาที่ตกต่ำเรื่องนี้พี่น้องเกษตรกรต้องลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้กับพื้นที่มากขึ้น ไม่อย่างนั้นต้นทุนจะสูงหรือการที่ต้องช่วยกันระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และภาครัฐ การร่วมด้วยช่วยกันถึงจะช่วยเกษตรกรได้ ฉะนั้นการต่อกรการแข่งขันทางการค้ากับประเทศจีน กัมพูชา ลาวเราต้องรวมพลังในระดับประเทศไทย ภาครัฐต้องสนับสนุนให้โรงงานแป้งผลิตแป้งแล้วส่งต่างประเทศให้มากขึ้น นายวีระศักดิ์ฯ กล่าว

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัดนครราชสีมา จะมีการจัดงานวันสำปะหลังโคราช 2560 ครั้งที่ 2 ( Koart Tapioca Fair 2017 ) พืชมหัศจรรย์กับชาวไร่มันอัจฉริยะ "เทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมมันสำปะหลังไทย" ร่วมจัดงานกับงานเกษตรสุรนารี 60 หรือ SAF 2017 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนทั้งระบบอุตสาหกรรมมันสำปะหลังและให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังภายในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปพัฒนาต่อยอดให้มีการจัดการที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยยกระดับผลผลิตต่อไร่และสามารถผลิตมันสำปะหลังให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ราคามันสำปะหลังดึงฮวบ วอนรัฐหามาตรการช่วยเกษตรกร". (20-02-2560). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 21-02-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/257215