เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
โรงงานยาสูบพร้อมหนุนเกษตรกรปลูกกัญชา นำร่อง 5 จว.
15 กุมภาพันธ์ 2560
2,106
นายดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการการยาสูบ โรงงานยาสูบ เปิดเผยว่า โรงงานยาสูบพร้อมส่งเสริมเกษตรกรให้หันมาปลูกกัญชง เชิงพาณิชย์ โดยจะนำร่องใน 5 จังหวัด คือ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.น่าน จ.ตาก และ จ.เพชรบูรณ์
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรยาสูบในเครือข่ายปลูกกัญชงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างศึกษานำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ ก่อนกระจายให้เกษตรกรภายในต้นปี 2561
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"โรงงานยาสูบพร้อมหนุนเกษตรกรปลูกกัญชา นำร่อง 5 จว.". (13-02-2560). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 15-02-2560,
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×