เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สั่งจับตาราคามันสำปะหลัง

09 กุมภาพันธ์ 2560
1,447
"พาณิชย์"ขอความร่วมมือ 4 สมาคมมันสำปะหลัง กำหนดราคาขั้นต่ำส่งออกมันเส้น หลังถูกผู้นำเข้าจีนรวมหัวกดราคาซื้อ จนกระทบต่อราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้
นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ 4 สมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง ได้แก่ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย?ไปหารือกับสมาชิก เพื่อกำหนดราคาขั้นต่ำในการส่งออกมันเส้นว่าควรจะเป็นราคาเท่าไร และไม่ให้สมาชิกส่งออกมันเส้นในราคาที่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนด เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้

"ที่ต้องกำหนดราคาขั้นต่ำในการส่งออกมันเส้น เพราะขณะนี้มันเส้นส่วนใหญ่ 99% ส่งออกไปยังตลาดจีน และในการนำเข้าของจีนมีผู้นำเข้ารายใหญ่แค่ 5 ราย ที่คุมตลาดอยู่ และได้มาติดต่อซื้อกับผู้ส่งออกไทย โดยมีบางรายขายให้ในราคาถูก ทำให้ผู้ซื้อมากดราคาซื้อจากผู้ส่งออกรายอื่น ๆ อีก ก็เลยยิ่งทำให้ราคามันเส้นตกต่ำ ตอนนี้เหลือปตันละ 160 ดอลลาร์หรัฐฯ จากเป้าหมายราคาที่ควรจะเป็นอยู่ที่ตันละ 180 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากไม่เข้าไปดูแล ก็จะกระทบต่อราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้"

ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาขั้นต่ำในการส่งออก จะประเมินจากราคาเอทานอลในตลาดจีน และมาทอนเป็นราคามันเส้น จากนั้นก็มากำหนดราคาขั้นต่ำ และให้ผู้ส่งออกทุกรายส่งออกตามราคาที่กำหนด หากใครไม่ปฏิบัติตาม สมาคมที่เกี่ยวข้องก็จะมีมาตรการเข้าไปจัดการ โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันราคาให้ได้ตันละ 180 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อให้ราคาหัวมันสดอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 1.90 บาท

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สั่งจับตาราคามันสำปะหลัง". (08-02-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 09-02-2560, เข้าถึงได้จาก :