เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อากาศเย็น-ฝนตกซ้ำ เตือนเกษตรกรระวังโรคเหี่ยวถล่มขมิ้น

03 กุมภาพันธ์ 2560
1,812
กรมวิชาการเกษตรประกาศแจ้งเตือน จากสภาพอากาศเย็นในช่วงกลางคืน ร้อนจัดในช่วงกลางวัน และมีฝนตก จึงขอเตือนเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นให้เฝ้าระวังโรคเหี่ยว ที่สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโต อาการเริ่มแรกใบจะเหี่ยวม้วนเป็นหลอดมีสีเหลือง ลุกลามจากส่วนล่างขึ้นไปยังส่วนปลายยอดจนแห้งตายทั้งต้น โคนต้นและหน่อที่แตกออกมาใหม่มีลักษณะฉ่ำน้ำสีน้ำตาลเข้มถึงดำ เมื่อผ่าลำต้นตามขวางจะพบเมือกแบคทีเรียไหลซึมออกมาเป็นสีขาวขุ่น ลำต้นเน่า และหลุดออกจากเหง้าได้ง่าย
ทั้งนี้หากพบในแปลงปลูกให้ขุดต้นไปเผาทำลายนอกแปลงทันที จากนั้นให้โรยปูนขาวบริเวณหลุมที่ขุด และทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับต้นที่เป็นโรคก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ หากจะปลูกขมิ้นในฤดูถัดไป ควรหลีกเลี่ยงการปลูกในพื้นที่ที่เคยมีการระบาด และควรทำแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดี นอกจากนี้ควรเตรียมดิน โดยไถพรวนดินให้ลึกจากผิวดินมากกว่า 20 ซม.ขึ้นไป และตากดินมากกว่า 2 สัปดาห์ ก่อนปลูกให้รมดินฆ่าเชื้อโรคด้วยการโรยยูเรียผสมปูนขาว อัตรา 80:800 กิโลกรัมต่อไร่ จากนั้นไถกลบและรดน้ำให้ดินมีความชื้น ทิ้งไว้ 3 สัปดาห์ จึงเริ่มปลูก และให้เลือกใช้หัวพันธุ์ที่มีคุณภาพดีจากแหล่งปลอดโรค
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อากาศเย็น-ฝนตกซ้ำ เตือนเกษตรกรระวังโรคเหี่ยวถล่มขมิ้น". (01-02-2560). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 03-02-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/254733