เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สศก. เกาะติดผลผลิตกระเทียม มั่นใจไร้ปัญหาราคาร่วงตกต่ำ

03 กุมภาพันธ์ 2560
2,473
นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดเผยว่า สศก. ได้ทำการประเมินสถานการณ์การผลิตกระเทียมปี 2559/60 คาดว่าจะมีผลผลิต 71,184 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5 เนื่องจากราคากระเทียมที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ดี จึงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น
สำหรับราคากระเทียมสดคละ และกระเทียมแห้งใหญ่คละที่เกษตรกรขายได้ ปี 2559 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 14.59 บาท และ 77.18 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตามลำดับ ประกอบกับกรมศุลกากรได้วางมาตรการเข้มงวด ในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาถูกกว่าเข้ามาจำหน่ายในประเทศ โดยปี 2559 สามารถจับกุมผู้ที่ลักลอบนำเข้ากระเทียมได้ประมาณ 170 ราย คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 12 ล้านบาท ส่งผลให้พ่อค้ามีความมั่นใจในการรับซื้อผลผลิตกระเทียมจากเกษตรกรในราคาที่สูงขึ้น

ด้านการส่งออกกระเทียมและผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะส่งออกไปจำหน่ายให้แก่ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และยุโรป โดยปี 2559 มีการส่งออกกระเทียมและผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศ ปริมาณกว่า 1,300 ตัน มูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท

รองเลขาธิการ สศก. กล่าวต่อว่า ขณะนี้ผลผลิตกระเทียมฤดูกาลใหม่เริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้วตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2559 และผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 โดยส่วนใหญ่เป็นผลผลิตของอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อำเภอฝาง อำเภอเวียงแหง และอำเภอเชียงดาว ของจังหวัดเชียงใหม่

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้คาดว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องราคากระเทียมตกต่ำ ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะได้มีการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของการผลิตและการตลาดกระเทียม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โทร. 0-2561-4737 หรือ 0-2579-0612 ในวันและเวลาราชการ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สศก. เกาะติดผลผลิตกระเทียม มั่นใจไร้ปํญหาราคาร่วงตกต่ำ". (03-02-2560). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 03-02-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/255018