เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ดึงอินเดียซื้อมัน

01 กุมภาพันธ์ 2560
1,965
"อภิรดี" ดึงผู้นำเข้าอินเดีย 5 บริษัทรายใหญ่ เจรจาซื้อขายแป้งมัน 2 ก.พ.นี้ คาดมีมูลค่าส่งออกไม่ต่ำกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 2 ก.พ.นี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจนไน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะนำคณะผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรายใหญ่ของอินเดีย 5 บริษัท มาเจรจาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังจากผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทย เพื่อยกระดับราคามันสำปะหลังของประเทศ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงที่มีมันสำปะหลังออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก และผลผลิตมันสำปะหลังที่กำลังจะซื้อขายกันครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ อุตสาหกรรมกระดาษ สิ่งทอ ก่อสร้าง เภสัชกรรม และอาหาร เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะผู้แทนการค้าจากอินเดียที่เดินทางมาในครั้งนี้ เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังรายใหญ่ที่สุดในอินเดีย บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสาคูรายใหญ่อันดับ 2 ของอินเดีย บริษัทผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังและสาคูในอินเดียใต้ บริษัทผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังและสาคูในรัฐทมิฬนาฑู คาดว่าผลจากการจัดกิจกรรมเจรจาการค้าครั้งนี้ จะเกิดมูลค่าการส่งออกไม่ต่ำกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นสัญญาณที่ดีในการส่งเสริมและผลักดันตลาดการส่งออกสินค้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ของไทย สู่ประเทศอินเดีย นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมุ่งที่จะหาตลาดอื่นเพื่อรองรับสินค้ามันสำปะหลังต่อไปอีกด้วย

"ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทยในกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง ที่สนใจเข้าร่วมการเจรจาสินค้ากับผู้ซื้อดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่กลุ่มงานเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับราคามันสำปะหลังในประเทศให้ดีขึ้น"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ดึงอินเดียซื้อมัน". (31-01-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 01-02-2560, เข้าถึงได้จาก :