เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หาช่องแก้มะพร้าวขาดตลาดไม่พอแกง

31 มกราคม 2560
2,490
"ประจิน" สั่งด่วนตั้งคณะทำงานแก้ปัญหา หลังพบต้องนำเข้าต่างประเทศกว่า 1.4 แสนตัน ทั้งไปเตรียมแผนทั้ง เพิ่มคุณภาพ เพิ่มพื้นที่ปลูก พร้อมแก้ปัญหาหนอนหัวดำ และคุมลักลอบนำเข้า
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมัน และน้ำมันพืช เมื่อวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานขึ้น 2 ชุด ทั้งคณะทำงานพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง และมะพร้าว มีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกพืชทั้ง 2 ชนิด โดยเฉพาะผลมะพร้าว ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาขาดแคลนอย่างมาก จนในปี 59 ต้องนำเข้าจากต่างประเทศกว่า 144,880 ตัน ดังนั้นจึงต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อไปจัดทำแผนปฏิบัติการ (แอคชั่นแพลน) ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเน้นการเพิ่มผลผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งแผนดังกล่าวจะต้องนำกลับมาเสนอให้ที่ประชุมรับทราบภายในเดือนมี.ค.นี้

สำหรับปัญหาการขาดแคลนมะพร้าวนั้น มีสาเหตุหลักมาจากผลผลิตในแต่ละปีทลอยลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 55 จากที่เคยมีผลผลิตรวมถึง 1.05 ล้านตัน เหลือเพียง 744,760 ตัน ทำให้ไม่เพียงพอกับความต้องการ ทั้งเนื้อมะพร้าว และมะพร้าวแกง ส่วนพื้นที่ปลูกก็ลดลงจากที่มี 1.3 ล้านไร่ ในปี 55 เหลือ 1.1 ล้านไร่ ในปี 59 ขณะเดียวกันยังปีปัญหาการลักลอบนำเข้ามาจประเทศเพื่อนบ้าน และยังมีปัญหาเรื่อของโรคติดเชื้อจากหนอนหัวดำ ทำให้ผลผลิตลดลง ส่วนการนำเข้านั้น ก็ทยอยเพิ่มขึ้นจากปี 55 ที่นำเข้าเพียง 27,370 ตัน เพิ่มเป็น 144,880 ตันในปี 59 ซึ่งอุตสาหกรรมหลักที่จำเป็นต้องใช้ คือ กะทิสำเร็จรูป ในปี 55 มีการส่งออก 110,000 ตัน และเพิ่มเป็น 180,000 ตัน ในปี 59

"การทำแผนต้องเน้น 3 ส่วน คือ ตั้งแต่ต้นน้ำเริ่มจากเพิ่มพื้นที่ และผลผลิตมะพร้าวให้มากขึ้น มีการวิจัย เปลี่ยนพันธุ์ที่มีคุณภาพ ต่อมาระยะกลางก็ต้องจัดการโรคติดเชื้อ หนอนหัวดำโดยให้ตัดวงจรให้ได้ เพราะปัญหานี้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ส่วนสุดท้ายต้องป้องกันการลักลอบนำเข้าให้เด็ดขาด และออกมาตรการมาควบคุมนำเข้าให้ดี ให้ทุกส่วนมีความสัมพันธ์กัน ส่วนคณะทำงานอีกชุด คือถั่วเหลือง เพราะที่ผ่านมามีผู้ปลูกลดลง ต้นทุนสูง กำไรไม่มากเพียงไร่ละ 300-500 บาท จึงต้องยกระดับให้มีคุณภาพ ดูการผลิตให้ครบวงจร ทั้งเม็ดถั่วเหลือง และกากถั่วเหลือง ให้เกษตรกรขายแล้วมีกำไรมากขึ้น หรือได้ราคามากกว่าราคาน้ำเข้ากิโลกรัมละ 2 บาท"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"หาช่องแก้มะพร้าวขาดตลาดไม่พอแกง". (30-01-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 31-01-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/economic/552333