เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เอาแน่ลอยตัว-ยกเลิกโควตาน้ำตาล
16 มกราคม 2560
1,295
นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง เลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ได้กำหนดรูปแบบการลอยตัวและการยกเลิกโควตาน้ำตาลทราย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการฯ ไปประเมินความเสี่ยงผลดีและผลเสียของการลอยตัวน้ำตาลทรายและการยกเลิกโควตาน้ำตาลทราย ซึ่งจะเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้ชาวไร่ โรงงานน้ำตาลทราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลกระทบ โดยจะประชุมนัดต่อไปวันที่ 26 ม.ค.2560
ทั้งนี้ เบื้องต้นกำหนดแนวทางการลอยตัว 2 แนวทาง คือ การกำหนดเพดานราคาไว้เป็นขั้นสูงและขั้นต่ำ ซึ่งเป็นการกำหนดไว้เป็นทางเลือกเท่านั้น แต่ทางปฏิบัติอาจทำได้ยาก เนื่องจากยังอยู่ในรูปแบบที่อาจมีผลกระทบในภายหลัง และแนวทางที่สอง คือ การลอยตัวราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาดโลก จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนฤดูการผลิต 2560/2561 คือช่วงเดือน ต.ค.2560 ขณะเดียวกัน กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) จะต้องชำระหนี้ประมาณ 10,000 ล้านบาท ให้หมดในช่วงเวลาเดียวกันด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตหากมีการลอยตัวราคาน้ำตาลเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม หากหนี้กองทุนอ้อยฯ ไม่สามารถชำระได้ทันก็อาจเลื่อนการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายออกไปเป็นไม่เกินเดือน เม.ย.2561 เพราะหนี้กองทุนฯจะหมดแล้ว.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เอาแน่ลอยตัว-ยกเลิกโควตาน้ำตาล". (14-01-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 16-01-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/835415
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-30°C
เชียงใหม่
17-28°C
นครราชสีมา
20-28°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
24-25°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×