เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรกรภาคใต้รับผลกระทบน้ำท่วมแล้วกว่า4แสนราย-พื้นที่เสียหาเกือบล้านไร่
12 มกราคม 2560
1,121
ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่าขณะนี้ภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่าง ทำให้มีน้ำท่วม 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา กระบี่ ระนอง และประจวบคีรีขันธ์ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 10 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ผลกระทบด้านการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 12 จังหวัด มีเกษตรรับผลกระทบแล้ว 404,010 ราย พื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายรวม 999,111 ไร่ แบ่งเป็นข้าว 253,581 ไร่ พืชไร่ 21,934 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 723,595 ไร่
ในส่วนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับความเสียหายตั้งแต่วันที่ 1-10 มกราคม 2560 มีเกษตรกรรับผลกระทบ 3,581 ราย รวมพื้นที่เสียหาย 12,101 ไร่ แบ่งเป็นปลา 12,042 ไร่ และรวมกุ้ง ปู หอยทะเล 59 ไร่ คิดเป็นพื้นที่กระชัง 10,007 ตารางเมตร สำหรับสัตว์ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 1-9 มกราคม 2560 มีเกษตรกรรับผลกระทบแล้ว 120,114 ราย รวมสัตว์รับผลกระทบน้ำท่วม 4,174,374 ตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 172,949 ตัว สุกร 179,699 ตัว แพะ-แกะ 38,056 ตัว สัตว์ปีก 3,783,670 ตัว และมีแปลงหญ้าได้รับผลกระทบ 8,859 ไร่

สำหรับการช่วยเหลือเฉพาะหน้า ทางกรมชลประทานสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 97 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 61 เครื่อง รวมทั้งดำเนินการสูบน้ำด้วยสถานีสูบน้ำไฟฟ้า 8 สถานี ขุดลอกกำจัดผักตบชวาและขุดลอกเปิดทางน้ำ เพื่อเร่งการระบายน้ำ กรมปศุสัตว์ อพยพสัตว์ 554,248 ตัว แจกเสบียงสัตว์ 300,975 กิโลกรัม รักษาสัตว์ 844 ตัว และสร้างเสริมสุขภาพสัตว์ 1,458 ตัว รวมทั้งจัดสรรพกำลัง เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและหน่วยงานนอกพื้นที่ 90 คน ยานพาหนะในการขนส่งเสบียงสัตว์ วัสดุอุปกรณ์ 22 คัน อาหารแห้ง เครื่องดื่ม นม 132 ลัง เต็นท์/คอกสัตว์เคลื่อนที่ 31 ชุด กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ช่วยเหลือปัจจัยยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 640 ชุด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล นำเรือตรวจการประมงขนาด 15 ฟุต จำนวน 50 ลำ ออกช่วยเหลือราษฎรและร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ แจกจ่ายถุงยังชีพในพื้นที่ประสบอุทกภัย กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนข้าวสาร จำนวน 62 ตัน เพื่อให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ประสบภัย เพื่อประกอบเลี้ยงแก่ผู้ประสบภัย และกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอจัดตั้งครัวปรุงอาหารให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรกรภาคใต้รับผลกระทบน้ำท่วมแล้วกว่า4แสนราย-พื้นที่เสียหาเกือบล้านไร่". (11-01-2560). มติชน.:
สืบค้นเมื่อ 12-01-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news/422790
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
24-29°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
26-28°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×