เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รมว.กษ.สั่งทุกหน่วยเร่งประเมินผลกระทบด้านการเกษตรภาคใต้

10 มกราคม 2560
2,173
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งประเมินผลกระทบด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ เร่งประสานความร่วมมือระบายน้ำออกจากพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชน อำนวยความสะดวกการใช้ชีวิตประจำวันและดูแลปศุสัตว์อย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ ให้กรมชลประทานประเมินสถานการณ์น้ำ เบื้องต้นสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 105 เครื่อง เครื่องดันน้ำ 57 เครื่อง รถขุด 10 เครื่อง ดำเนินการสูบน้ำด้วยสถานีสูบน้ำไฟฟ้า 8 สถานี ขุดลอกกำจัดผักตบชวาและเปิดทางน้ำเร่งระบายน้ำ โดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุงที่ปริมาณน้ำสูงระดับตลิ่ง โดยมวลน้ำสูงสุดจะเริ่มเคลื่อนสู่ตัวเมืองวันที่ 11 มกราคมนี้ ซึ่งได้กำชับให้กรมชลประทานวางแผนเร่งผลักดันน้ำเดิมออกทะเลมากที่สุด ต้องผันน้ำออกให้ได้มากกว่าวันละ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเพิ่มจำนวนเครื่องสูบน้ำอีก 30-40 เครื่อง และให้ดำเนินการเสร็จภายในวันนี้ เพื่อให้มีพื้นที่สามารถรองรับน้ำ สำหรับแผนระยะกลางและระยะยาวเร่งให้เพิ่มจำนวนคลอง เพื่อใช้ระบายน้ำ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการปี 2561
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"รมว.กษ.สั่งทุกหน่วยเร่งประเมินผลกระทบด้านการเกษตรภาคใต้". (09-01-2560). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 10-01-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9600000002504&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3