เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หนาวส่งผลผักโต-ราคาดี พริกขี้หนูแดงพุ่งกก.80บาท

09 มกราคม 2560
2,716
อากาศหนาว ส่งผลดี ต่อเกษตรกรผู้ปลูกผักสวนครัว เนื่องจากผักโตเร็วและสมบูรณ์ เผยพริกขี้หนูแดงพุ่งกก.80บาท
บ่ายวันนี้ (6ม.ค.60) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กำลังประสบกับสภาพอากาศที่แปรปรวน โดยในช่วงเย็นจนถึงเช้า จะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น และในช่วงกลางวันจะมีสภาพอากาศที่ร้อนจัด นั้นก็ส่งผลดีต่อพืชผักของเกษตรกรในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา อย่างเช่นที่ ชุมชนท่าตะโก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการเพาะปลูกผักนานาชนิด อาทิ ผัดคะน้า พริก ผักสลัด กวางตุ้ง ผักชี ต้นหอม และผักชีลาว ที่ได้รับอานิสงจากสภาพอากาศที่แปรปรวน เนื่องจากผักที่เกษตรกรได้เพาะปลูกนั้นได้มีการเจริญเติบโตเร็ว และมีความสมบูรณ์ ทำให้เป็นที่ต้องการของพ่อค้าแม่ค้าเป็นจำนวนมาก

ด้านนาเด่น พรหมศรี อายุ 44 ปี เกษตรกรผู้ปลูกผัก เปิดเผยว่า ตนเองนั้นได้ทำการเพาะปลูกพริกและคะน้า ซึ่งสภาพอากาศที่เป้นอยู่ในขณะนี้ ได้ส่งผลดีต่อพืชผักที่ตนเองเพาะปลูกเป็นอย่างมาก เนื่องจากผักมีการเจริญเติบโตได้รวดเร็ว และมีความสมบูรณ์ อีกทั้งวัชพืชและศัตรูพืชก็น้อย ดังนั้นจึงทำให้การเก็บเกี่ยวได้แต่ละครั้งนั้นจะได้ผลผลิตอย่างเต็มที่ ซึ่งจะแตกต่างจากช่วงฤดูฝน หรือฤดูร้อน ที่จะส่งผลต่อพืชผักเป็นอย่างมากอีกทั้งการดูแลก็จะดูแลยาก ทำให้ต้นทุนในการดูแลเพิ่มขึ้น แต่ตนเองยอมรับว่าในช่วงนี้การดูแลพืชผักง่ายจริงแต่ราคาผักตามท้องตลาดก็มีราคาถูก อย่างเช่น พริกขี้หนูแดง ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 75-80 บาท ส่วนคะน้า 1 ถุง 10 กิโลกรัม ขายอยู่ 40-50 บาท

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"หนาวส่งผลผักโต-ราคาดี พริกขี้หนูแดงพุ่งกก.80บาท". (06-01-2560). กรุงเทพธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 09-01-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/734971