เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จังหวัดสตูลพบโรคกุ้งแห้งในพริก แนะใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกัน

09 มกราคม 2560
3,915
นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางมัทนา แกสมาน รักษาการหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า ติดตามเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้ปลูกพริก
นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางมัทนา แกสมาน รักษาการหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า ติดตามเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้ปลูกพริก

ซึ่งเป็นแปลงของนายรัชชุพงษ์ แจ่มใส หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ที่มีการเพาะปลูกพริกประมาณ 2 ไร่ ซึ่งเกษตรกรพบปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช และจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นโรคกุ้งแห้ง

สำหรับโรคกุ้งแห้งในพริกนั้น ข้อมูล จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระบุว่าสามารถเกิดขึ้นได้ที่สภาพอากาศร้อนชื้นส่งเสริมการระบาดของเชื้อราโรคพืช จึงทำให้เกิดโรคกุ้งแห้ง ตลอดถึงโรคราแป้ง ราน้ำค้าง ใบไหม้ ใบจุด ระบาดทำความเสียหายให้แก่พืชไร่ พืช สวนและพืชผักต่าง ๆ เช่น แตง องุ่น หอม ถั่ว พริก ได้

ส่วน พริกนั้นจะไวต่อการเกิดเชื้อราแอนแทรคโนส มาก หากเกิดที่ผลพริกจะเน่ายุบ ถ้าผลพริกแก่เป็นสีแดง จะตากแห้ง ผลพริกแห้งสีแดงงอเข้าเหมือนกุ้งแห้ง จึงเรียกโรคนี้ว่ากุ้งแห้ง และในอดีตที่ผ่านมาการกำจัดโรคกุ้งแห้งในพริกเกษตรกรจะใช้สารเคมีเพื่อกำจัดเชื้อรา ปัจจุบันได้รับการส่งเสริมให้เกษตรกรแก้ปัญหาด้วยการใช้โคโค-แม็กซ์ ซึ่งเป็นสารชีวภาพกำจัดรา

โดยใช้ในอัตรา 5 ช้อนแกงผสมน้ำเปล่าสะอาด 20 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 3-5 ชั่วโมง แล้วฉีดพ่นในตอนเย็นให้ทั่วต้น จะช่วยทำให้อาการของโรคพริกหยุดในทันที ส่วนการกำจัดโรคแอนแทรคโนสนั้น ส่วนมากจะเกิดใน บวบ หอม และพืชผักกินใน ก็ใช้โคโค-แม็กซ์ กำจัดเชื้อราได้เช่นกัน โดยใช้ตามอัตรา 5 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในตอนเย็น 5-7 วันครั้ง และหากทำให้พืชแข็งแรงขึ้นควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และไม่ควรให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนมากเกินไป

สำหรับพริกนั้นเป็นพืชผักในกลุ่มเช่นเดียวกับมะเขือเทศ ในประเทศไทยที่นิยมปลูกหลายชนิดทั้งเผ็ดและไม่เผ็ดเช่น พริกขี้หนู พริกมันหรือพริกชี้ฟ้า พริกหยวก และพริกยักษ์ หรือพริกหวาน แม้ว่าพริกจะเป็นพืชผักที่ใช้ประกอบอาหารประเภทปรุงแต่งรส แต่ก็เป็นพืชสำคัญทางเศรษฐกิจจัดอยู่ในกลุ่มของพืชอาหารหลักชนิดหนึ่งของชาวไทย

สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศและตลอดปี ขณะเดียวกันก็ปรากฏว่ามีโรคและศัตรูหลายชนิดขึ้นเกาะกินทำลายทำให้เกิดความเสียหายทั้งคุณภาพและปริมาณเป็นจำนวนมากในแต่ละปีเช่นกัน

ฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเกษตรกรต้องหมั่นดูแลแปลงปลูกและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างหนักแน่น ไม่ควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาด้วยสารเคมี ตามคำแนะนำของผู้ค้าสารเคมี เพราะจะทำให้ผลเสียที่มาก กว่าเกิดขึ้นได้ นอกเหนือจะทำให้พื้นที่เพาะปลูกเสียหายในด้านดิน และสุขภาพของทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับเกษตรกร อันหมายถึงรายได้ที่ลดลงด้วย

สำหรับกรณีของ นายรัชชุพงษ์ แจ่มใส ตำบลทุ่ง หว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นั้น เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สารชีวภัณฑ์ ในการควบคุมและป้องกันกำจัด และต่อจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดต่อไป.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จังหวัดสตูลพบโรคกุ้งแห้งในพริก แนะใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกัน". (09-01-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 09-01-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/agriculture/547595