เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กยท.เตรียมประมูลยาง 1 แสนตัน

09 มกราคม 2560
3,058
แหล่งข่าวการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ได้พาเอกชนที่จะเข้าร่วมประมูลยางแผ่นรมควันอัดก้อน (ยางลูกขุน) และยางแท่ง STR 20 ไปดูปริมาณยาง 9 หมื่นตันเศษและคุณภาพยางในโกดังหลายแห่งที่ภาคตะวันออกวันที่ 6-10 ม.ค.นี้
หลังจากเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2560 มีผู้สนใจเข้าประมูลได้มาลงทะเบียนและรับรายละเอียด ชื่อโกดัง และราคาเริ่มต้นการประมูลโดยใช้วิธีประมูลออนไลน์ (Auction Forward) และ กยท.จะทำการเปิดประมูลอีกครั้งในวันที่ 17-18 มกราคม ที่จะถึงนี้ หลังจากครั้งแรกมีผู้ประมูลเพียงรายเดียวเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2559 แต่ให้ราคาต่ำกว่าที่ กยท.กำหนดไว้ จึงยกเลิก

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กยท.เตรียมประมูลยาง 1 แสนตัน". (07-01-2560). ประชาชาติ.: สืบค้นเมื่อ 09-01-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1483782841