เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

บัวแก้วยันอาหารกระป๋องไทยคุณภาพได้มาตรฐาน สั่งสอท.-สกญ.ดำเนินการคนปล่อยข่าวเท็จ

06 มกราคม 2560
1,029
นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่มีส่งต่อข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งสื่อต่างประเทศบางสำนักได้รายงานว่า ทางการไทยได้ประกาศแจ้งเตือนห้ามบริโภคอาหารกระป๋อง โดยเฉพาะผลไม้กระป๋องที่ผลิตในประเทศไทยเนื่องจากมีการปนเปื้อนเชื้อเอชไอวีนั้น ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความเท็จที่เคยปรากฏเวียนเป็นระยะในสื่อออนไลน์ช่วงปี 2556 ? 2557 ในหลายประเทศ อาทิ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยข้อความดังกล่าวได้กลับมาเวียนเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปี 2559 ถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานทีมประเทศไทยในต่างประเทศได้ชี้แจงทำความเข้าใจมาอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริโภคในต่างประเทศมีความเข้าใจและคงเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าไทยเป็นอย่างดี
นายเสขกล่าวอีกว่า ไทยขอยืนยันว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารบรรจุกระป๋องเพื่อส่งออกของไทยมีระบบรับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ซึ่งเป็นการควบคุมคุณภาพอาหารให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทยในต่างประเทศ ติดตามการรายงานข่าวที่บิดเบือนที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์คุณภาพสินค้าไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อการชี้แจงทำความเข้าใจและดำเนินการเอาผิดกับผู้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"บัวแก้วยันอาหารกระป๋องไทยคุณภาพได้มาตรฐาน สั่งสอท.-สกญ.ดำเนินการคนปล่อยข่าวเท็จ". (05-01-2560).
มติชน.: สืบค้นเมื่อ 06-01-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news/417543