เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ เร่งแก้ไข หลังเกษตรกรร้องไม่มีโรงงานรับซื้อข้าวโพด

30 พฤศจิกายน 2559
2,794
"พาณิชย์" เร่งแก้ไขปัญหาข้าวโพดนอกพื้นที่เอกสารสิทธิ หลังเกษตรกรร้องไม่มีโรงงานรับซื้อ เร่งประสานโรงงานอาหารสัตว์ในประเทศช่วย
เมื่อวันที่ 29 พ.ย.59 น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงฯ จะทำหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ หลังจากที่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด จ.นครราชสีมา เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือ เนื่องจากไม่มีโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อ โดยเฉพาะโรงงานที่อยู่ในเครือของผู้ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ เพราะเกรงว่าเมื่อนำไปผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์แล้วส่งออกเนื้อสัตว์ อาจทำให้ประเทศผู้นำเข้ากีดกันการนำเข้าได้ เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำลายสิ่งแวดล้อม และบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน

สำหรับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นกำหนดไว้ 2 แนวทาง คือ ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดนอกพื้นที่เอกสารสิทธิ แต่มีรายชื่อได้รับการช่วยเหลือจากโครงการประกันรายได้เมื่อปี 49 ซึ่งจะขอความร่วมมือให้จังหวัดเป็นผู้รับรองเกษตรกลุ่มนี้ และอีกกลุ่มที่ไม่มีรายชื่อในฐานการช่วยเหลือประกันรายได้เมื่อปี 49 จะให้กลุ่มสหกรณ์รวบรวมรายชื่อมาให้กระทรวงพาณิชย์ จากนั้นกระทรวงฯ จะประสานโรงงานอาหารสัตว์ในประเทศให้เข้ามารับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มนี้

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ อาจขายได้ในราคาที่ต่ำกว่าข้าวโพดที่ปลูกในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ ซึ่งเกษตรกรต้องเข้าใจด้วย หากได้ราคาเท่ากัน อาจจูงใจให้เกษตรกรบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนได้ สำหรับราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีเอกสารสิทธิล่าสุด โรงงานอาหารสัตว์รับซื้ออยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 7.30-7.60 บาท ถ้าพื้นที่นอกเอกสารสิทธิจะรับซื้อที่กก.ละ 6.30-6.60 บาท

สำหรับกรณีที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ร่วมกับชาวไร่ข้าวโพดประมาณ 50 คน เดินทางไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้ดำเนินการเอาผิดกับกระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการควบคุมสินค้าและบริการ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ ในกรณีลดภาษีนำเข้าข้าวสาลีจาก 27% เป็น 0% และปล่อยให้มีการนำเข้าข้าวสาลีมาทำลายราคาข้าวโพดภายในประเทศนั้น น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ กล่าวว่า กระทรวงฯ ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการลดภาษี แต่เป็นการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ เร่งแก้ไข หลังเกษตรกรร้องไม่มีโรงงานรับซื้อข้าวโพด". (29-11-2559). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 30-11-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/797277