เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนอย่าสอดไส้ยางตาย กยท. แนะเกษตรกรผลิตยางก้อนคุณภาพขายได้ราคาดี

28 พฤศจิกายน 2559
2,256
การยางแห่งประเทศไทย แนะนำเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ผลิตยางก้อนอย่างมีคุณภาพ ไม่สอดไส้ยางตายหลังพบในบางพื้นที่ มีการส่งขายยางก้อนไม่มีคุณภาพเตือน อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกยางและความเชื่อมั่นของคู่ค้า ทั้งนี้ กยท. ทุกจังหวัด จะติดตามเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกรชาวสวนยาง
นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กระบวนการผลิตยางแท่งในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ ต้องใช้ยางก้อนที่มีคุณภาพดีเท่านั้น หากมียางตายหรือวัสดุแปลกปลอมเจือปน เมื่อนำไปผลิตแล้ว จะส่งผลให้ยางไม่เป็นเนื้อเดียวกัน และทำให้ยางเสื่อมคุณภาพเร็ว ซึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตยางชั้นนำ จะมีกระบวนการตรวจสอบที่ค่อนข้างละเอียด เกษตรกรบางพื้นที่อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือไม่มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตทั้งระบบ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลิตวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพและจำหน่ายสู่ตลาด ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการขายผลผลิตให้ได้ราคาดี จะต้องรักษาคุณภาพของยางด้วย โดย กยท. จะเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงการผลิตยางก้อนขนาดใหญ่ และยางก้อนถ้วยที่ดี และมีคุณภาพ โดยการยางแห่งประเทศไทยในทุกๆ เขต จังหวัด และสาขา จะให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยตรง

นอกจากนี้ ได้นำเรื่องดังกล่าว เสนอต่อกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาใช้กฎหมายเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม โดยให้มีการกำหนดวิธีการทำสวนยาง (วิธีผลิตยางก้อนถ้วย) อาศัยอำนาจตามมาตรา 6 (6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนหารือพิจารณาในการออกเป็นข้อกฎหมายได้หรือไม่ต่อไป เพื่อควบคุมคุณภาพในการผลิตยางตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เตือนอย่าสอดไส้ยางตาย กยท. แนะเกษตรกรผลิตยางก้อนคุณภาพขายได้ราคาดี". (28-11-2559). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 28-11-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/246610