เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปล่อยผีนำเข้าถั่วเหลือง

25 พฤศจิกายน 2559
2,477
น.ส.จริยา สุทธิไชยา รักษาการเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติให้เปิดตลาดนำเข้าถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง โดยให้เป็นไปตามกรอบองค์การการค้าโลก หรือดับเบิลยูทีโอ และการค้าเสรีอาเซียน หรืออาฟตา ตั้งแต่ 1 ม.ค.60 เป็นต้นไป และเพื่อให้การบริหารการนำเข้าสอดคล้องกับการวางแผนการผลิตของเอกชนที่นำเข้าถั่วเหลือง ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ขยับเวลาการนำเข้าจากนำเข้าทุกปีเป็นนำเข้าทุก 3 ปี โดยให้ทบทวนปริมาณและการบริหารการนำเข้าทุกปี โดยกรอบที่นำเข้าถั่วเหลืองครั้งนี้มีอัตราภาษี 0% เป็นการเปิดเสรีแบบไม่จำกัดปริมาณการนำเข้า โดยจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติต่อไป
"ถ้าผู้ประกอบการนำเข้าถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองมา จะต้องซื้อถั่วเหลืองทุกเมล็ดจากเกษตรกรในประเทศในราคาบวกเพิ่มจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ตามกรอบเมื่อ 3 ปีก่อน อีก 2 บาท เพราะต้นทุนของเกษตรกรเพิ่มขึ้น ขณะนี้ต้นทุนอยู่ที่ กก.ละ 15 บาทกว่า ราคารับซื้อประกอบด้วยการซื้อถั่วเหลืองจากเกษตรกรเพื่อผลิตเป็นอาหาร หรือน้ำมันพืช ราคาที่ไร่นาเดิมอยู่ที่ 15.50 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) จะบวกเพิ่มอีก 2 บาท เป็น กก.ละ 17.50 บาท และถ้านำเมล็ดถั่วเหลืองไปสกัดเป็นอาหารสัตว์เดิมซื้อในราคา กก.ละ 15.75 บาท บวกอีก 2 บาท เป็น กก.ละ 17.75 บาท หากนำถั่วเหลืองไปแปรรูปเป็นอาหารมนุษย์ เช่น ซอสถั่วเหลือง ซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว เดิมซื้อที่ราคา กก.ละ 17.75 บาท บวกอีก 2 บาท เป็น 19.75 บาท ซึ่งขึ้นกับคุณภาพของเมล็ดถั่วเหลืองในแต่ละประเภท".

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปล่อยผีนำเข้าถั่วเหลือง". (25-11-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 25-11-2559, เข้าถึงได้จาก :