เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แจงแนวทาง ปั้นสตาร์ทอัพ มุ่งภาคเกษตร

22 พฤศจิกายน 2559
1,172
ไทยแจงเวทีโลก แนวทางปั้นสตาร์ทอัพแตกต่าง มุ่งภาคเกษตร ใช้เทคโนโลยี ลดความเหลื่อมล้ำ
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมงาน Startup Nations Summit ประจำปี 2559 ณ เมืองคอร์ก สาธารณรัฐไอร์แลนด์ จัดโดย Global Entrepreneur ship Network และได้รับรางวัลในสาขาผู้นำด้านนโยบายสตาร์ทอัพระดับชาติ จากผู้เข้ารอบสุดท้ายเป็นรัฐมนตรี 7 คน จากประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรีย โปรตุเกส เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้เสนอว่ามุมมองของประเทศไทยในเรื่องสตาร์ทอัพนั้น ได้ขยายขอบเขตมากไปกว่าในกลุ่มของไอทีหรือไฮเทค แต่ใช้เป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาเดิมๆ ที่ประเทศไทยมี โดยเฉพาะในภาคการเกษตร และจะใช้เพื่อช่วยลดช่องว่างระหว่างชนชั้นในสังคม

"กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ต้องการใช้กลไกของสตาร์ทอัพเป็นแรงดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้มาช่วยแก้ปัญหาด้านการเกษตร รวมถึงเพิ่มคุณค่าของการเกษตร เพื่อเป็นแรงดึงดูดให้คนรุ่นใหม่กลับไปทำงานที่บ้านเกิด แทนที่จะต้องมาเป็นลูกจ้างในบริษัทในเมืองหลวง" นายพิเชฐ กล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำลังทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ ในการนำหลักสูตรเรื่องผู้ประกอบการเข้าไปสอนในมหาวิทยาลัย รวมถึงการช่วยสร้างระบบนิเวศให้กับระบบสตาร์ทอัพของไทยเพื่อให้การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นกลับมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้น

นายโจนาธาน ออร์สมานส์ ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการโลก (Global Entrepreneur Network) กล่าวว่า สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการจะเป็นกุญแจสำคัญเพื่อให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจและมีความมั่นคงทางสังคม แต่ก็มีปัญหาใหญ่ๆ ที่สตาร์ทอัพไม่สามารถแก้ไขได้เอง ต้องการการสนับสนุนและนโยบายที่เหมาะสมจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการศึกษา หรือปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการแก้กฎหมายให้เหมาะสม และการสนับสนุนให้สตาร์ทอัพสามารถขยายตลาดในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไปได้

นายพิเชฐ กล่าวว่า ยังมีอีกภารกิจสำคัญในการเดินทางมาสาธารณรัฐไอร์แลนด์ครั้งนี้คือ การเข้าร่วมงาน Startup Nations Summit และการบรรยายในการประชุม Policy Priorities for 2017 เพื่อช่วยกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสตาร์ทอัพและเตรียมการก่อนการประชุมใหญ่ Global Entrepreneurship Congress (GEC) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน มี.ค. 2560 ที่นครโยฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้นำและผู้เกี่ยวข้องในสาขาต่างๆ มารวมตัวกันราว 1 หมื่นคน จาก 165 ประเทศทั่วโลก

ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพผ่านการจัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ (Startup Thailand) และสตาร์ทอัพไทยแลนด์ระดับภูมิภาค (Regional Startup Thailand) ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากรัฐบาล เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญที่จะให้สตาร์ทอัพเป็นอีกหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมทั้งผ่านมาตรการสนับสนุนต่างๆ เพื่อผลักดันให้สตาร์ทอัพในประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"แจงแนวทาง ปั้นสตาร์ทอัพ มุ่งภาคเกษตร". (22-11-2559). โพสต์ทูเดย์.: สืบค้นเมื่อ 23-11-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.posttoday.com/biz/sme/466523