เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ดีเดย์ 28 พ.ย.ประชาพิจารณ์ราคาอ้อยสูงสุด 1,020 บาทต่อตัน กำหนดวันเริ่มผลิตน้ำตาล

18 พฤศจิกายน 2559
2,797
นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร (กบ.) ที่มีนายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้เสนอแนวทางการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิต 2559/2560 เป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ 1 ชาวไร่อ้อยเสนอให้กำหนด 2 ราคา ที่ 1,020 บาทต่อตันอ้อย ยกเว้นเขต 5 สุพรรณบุรีที่ 950 บาทต่อตัน อ้อยตามคุณภาพการผลิตน้ำตาลทราย ขณะที่อีกแนวทางโรงงานน้ำตาลทรายเสนอให้กำหนดราคาเดียวทั่วประเทศที่ 1,010 บาทต่อตันอ้อย ที่ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส.
โดยที่ประชุมกบ.จะเสนอแนวทางดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หลังจากนั้นจะเสนอเข้าสู่ ที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ในวันเดียวกันคือ วันที่ 28 พ.ย.2559 อีกครั้ง เพื่อกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นที่ใกล้เคียงกับ 100% ของราคาต้นทุนและประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ในการประชาพิจารณ์ สอน.จะเสนอให้กำหนดวันเริ่มเปิดหีบอ้อย 6 ธันวาคม 2559 ด้วย

"เมื่อกอน.มีมติสรุปราคาอ้อยขั้นต้นวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ จากนั้นจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป โดยทาง สอน.อยาก ให้กำหนดเป็นราคาเดียวเพราะอยากให้ง่ายต่อการคำนวณ และเงินถึงมือเกษตรกรเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ต้องลุ้นประชาพิจารณ์อีกครั้ง ส่วนการเพิ่มราคาอ้อยในฤดูการผลิตนี้คงไม่สามารถทำได้เพราะขัดต่อหลักการค้าขององค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ)"นายสมศักดิ์กล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ดีเดย์ 28 พ.ย.ประชาพิจารณ์ราคาอ้อยสูงสุด 1,020 บาทต่อตัน ? กำหนดวันเริ่มผลิตน้ำตาล". (17-11-2559). มติชน .: สืบค้นเมื่อ 18-11-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news/363549