เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

คุมเข้มนำเข้าส้มจีน

15 พฤศจิกายน 2559
2,921
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยถึงมาตรการควบคุมการนำเข้าผลส้มแมนดารินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า ขณะนี้ได้กำหนดมาตรการควบคุมและตรวจสอบการนำเข้าส้มแมนดารินจากจีนเข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการซุกซ่อนสอดไส้ผลส้มมีใบเล็ดลอดเข้ามาภายในประเทศ ซึ่งอาจมีศัตรูพืชกักกันติดมาและแพร่ระบาดสร้างความเสียหายให้กับแหล่งปลูกพืชตระกูลส้มของไทยได้ เนื่องจากการนำส้มเข้าจากจีนปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คือ เดือน ต.ค.-พ.ย.59 มีการนำเข้ากว่า 13,400 ตัน มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท ส่วนใหญ่นำเข้าผ่านด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
"กรมวิชาการเกษตรได้ขอความร่วมมือสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงปักกิ่ง ให้ประสานและเจรจากับกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักโรคของจีนให้เพิ่มเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าส้มที่ส่งออกมายังไทย ขณะเดียวกันยังได้ออกประกาศด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง เรื่องขั้นตอนการแจ้งนำเข้าและตรวจปล่อยส้มแมนดารินจากจีน โดยด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบังได้ขยายเวลาตรวจสอบสินค้าเป็น 24 ชั่วโมง โดยจะตรวจสอบสินค้าทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่แจ้งนำเข้า โดยใช้วิธีการเปิดตรวจแบบทีเชป (T Shape) คือ เปิดเป็นช่องถึงหน้าตู้และเจาะลงถึงพื้น เพื่อป้องกันการซุกซ่อนผลส้มที่มีใบและกิ่งติดมาด้วย จากนั้นจะปิดสติกเกอร์บนฝาตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านการตรวจแล้ว".

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"คุมเข้มนำเข้าส้มจีน". (15-11-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 15-11-2559, เข้าถึงได้จาก :