เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รัฐบาลลาวสั่งยุติปลูกกล้วยเหตุนักลงทุนต่างชาติใช้สารอันตราย บางชนิดโลกเลิกใช้แล้ว เผยมีคนป่วย-กระทบธรรมชาติหนัก

09 พฤศจิกายน 2559
1,110
เมื่อวันที่ 6 พ.ย. สื่อลาวรายงานว่า รัฐบาลลาวได้สั่งยุติการปลูกกล้วย ภายหลังพบว่ามีนักลงทุนต่างประเทศร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นบางแห่งนำสารเคมีอันตรายมาใช้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งคน สัตว์ และพืชพันธุ์ทางธรรมชาติ รวมถึงดิน ในระยะยาว
นอกจากนี้ เมื่อ "มติชนออนไลน์" ได้ย้อนกลับไปค้นข้อมูลเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊กเพจดังอย่าง THOLAKHONG " และ All About Bokeo Province ว่าสวนกล้วยในเขตบ้านปุง เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก เนื่องจากมีการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดมลพิษทั้งทางน้ำและทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของชาวบ้าน โดยระบุว่ามีผู้ป่วยจากเหตุดังกล่าว จึงต้องการสอบถามถึงความคุ้มครองจากภาครัฐ ซึ่งต่อมาทาง "เจ้าแขวง" ได้มีคำสั่งยุติการปลูกกล้วย โดยไม่อนุญาตให้ขยายพื้นที่การปลูกกล้วยเพิ่มเติมอีก ส่วนที่ปลูกไปแล้วประมาณ 10,000 ไร่สามารถดำเนินต่อไปได้ แต่เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจตราอย่างเข้มงวด

ท่าน ดร. คำพัน เผียยะวง เจ้าแขวงบ่อแก้ว เปิดเผยว่า สาเหตุที่ทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในระยะที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานของภาครัฐซึ่งไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้มีการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า และยาปราบศัตรูพืชที่เป็นอันตรายร้ายแรง และสิ่งสำคัญคือ เคมีที่ทั่วโลกไม่ได้ใช้แล้ว แต่นักลงทุนยังมีการลักลอบนำมาใช้ ดังนั้น ทางแขวงจึงตั้งคณะกรรมการติดตามแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การตรวจตราการใช้สารเคมีให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่เป็นอันตรายมนุษย์และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยุติการขยายเนื้อที่การปลูก อย่างไรก็ตาม ทางแขวงอนุญาตให้ดูแลกล้วยที่ปลูกไปแล้วจนออกผลในระยะเวลาสัมปทาน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"รัฐบาลลาวสั่งยุติปลูกกล้วยเหตุนักลงทุนต่างชาติใช้สารอันตราย บางชนิดโลกเลิกใช้แล้ว เผยมีคนป่วย-กระทบธรรมชาติหนัก".
(07-11-2559). มติชน.: สืบค้นเมื่อ 09-11-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news/351429