เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จ่อดัน ส้มบางมด-ลิ้นจี่บางขุนเทียน ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์

02 พฤศจิกายน 2559
2,473
พณ.สั่งกรมทรัพย์สินฯ เร่งลงพื้นที่แหล่งผลิตสินค้า ให้ความรู้ส่งเสริมขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ จีไอ ยกระดับสร้างมูลค่าสินค้า จ่อขึ้นทะเบียน "ส้มบางมด-ลิ้นจี่บางขุนเทียน"...
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา เร่งลงพื้นที่แหล่งผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในจังหวัดที่ยังไม่มีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน และส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสินค้า GI ในแหล่งผลิตนั้นๆ มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการขึ้นทะเบียน GI ว่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นที่ผลิตสินค้านั้น และการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นการส่งเสริมรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและมาตรฐานการผลิต รวมถึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อยกระดับสินค้า และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน

ทั้งนี้ ปัจจุบันยังมี 26 จังหวัด จาก 77 จังหวัด ยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยในจำนวนนี้มี 17 จังหวัดที่ยื่นคำขอมาแล้ว สำหรับในปีงบประมาณ 2560 ยังเหลืออีก 9 จังหวัดที่ไม่ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ซึ่งที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้สำรวจข้อมูลแหล่งผลิตสินค้าในกรุงเทพฯ พบว่าเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยตึกสูง ยังมีพื้นที่หลงเหลือให้เกษตรกรเล็กๆ กลุ่มหนึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกส้มที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน และยังมีสวนลิ้นจี่ จึงประสานสำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพฯ ลงพื้นที่ในวันที่ 3 พ.ย. เพื่อจัดประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบียนหนึ่งจังหวัดหนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปี 2560 ซึ่งจะได้เชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า ส้มบางมดและลิ้นจี่บางขุนเทียน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตทุ่งครุ เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางขุนเทียน และเขตบางบอน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประโยชน์ที่จะได้รับหากสินค้าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น GI พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งผลิตสินค้า "ส้มบางมด" และ "ลิ้นจี่บางขุนทียน" ที่ปลูกอยู่ในพื้นที่

นอกจากนี้ ระหว่างเดือน ธ.ค. 59-มิ.ย. 60 กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีแผนปฏิบัติงานเพื่อประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบียนหนึ่งจังหวัดหนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยจะลงพื้นที่แหล่งผลิตสินค้า 7 จังหวัด ได้แก่ 1. สระแก้ว สินค้าแคนตาลูป มะม่วงน้ำดอกไม้ ผ้าไหมหันทราย ชมพู่คลองหาด 2. สมุทรสาคร สินค้ามะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว 3. กาญจนบุรี สินค้านิลเมืองกาญจน์ 4. สตูล สินค้าจำปาดะ ข้าวอัลฮัม 5. ระนอง สินค้ากาแฟระนอง น้ำแร่เมืองนอง ทุเรียนในวง มังคุดในวง 6. กระบี่ สินค้าหอยชักตีนกระบี่ กะปิแหลมสัก และ 7. สิงห์บุรี สินค้าปลาช่อนแม่ลา ชมพู่ทองสามสีสิงห์บุรี.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จ่อดัน ส้มบางมด-ลิ้นจี่บางขุนเทียน ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์". (01-11-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 02-12-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/770727