เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร

31 ตุลาคม 2559
1,213
ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรตามภาคต่าง ๆ
ระหว่าง 31 ตุลาคม 2559 - 06 พฤศจิกายน 2559
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมอุตุนิยมวิทยา