เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัยเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองระวังโรคช่วงรอยต่อฤดูกาล

31 ตุลาคม 2559
1,253
เตือนภัยเกษตรกรช่วงหน้าหนาวนี้ให้เกษตรกรเฝ้าระวังโรคที่อาจเกิดขึ้นกับพืชอย่างใกล้ชิด
กรมวิชาการเกษตร ประกาศเตือนเกษตรกรผู้ปลูกดอกดาวเรือง ให้เฝ้าระวังการเกิดโรคดอกเน่าที่เกิดจากเชื้อรา ในช่วงปลายฝนต้นหนาว โดยจะพบแสดงอาการเริ่มแรกที่กลีบดอกมีลักษณะฉ่ำน้ำ ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากปลายกลีบดอกไปหาโคนดอก ก่อนจะลุกลามเน่าทั่วทั้งดอก

นอกจากนี้ ในสภาพที่มีฝนตกชุกและอากาศมีความชื้นสูง ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากเริ่มพบอาการของโรคที่ดอก ให้เกษตรกรตัดดอกที่เป็นโรคหรือตัดส่วนที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันที เพื่อลดปริมาณ
เชื้อราสาเหตุโรค อีกทั้งควรกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก และตัดแต่งใบแก่ออก เพื่อให้ต้นโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ซึ่งถือเป็นการลดความชื้นในดิน และไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อราสาเหตุโรค จากนั้นหลังตัดดอกที่เป็นโรคออกไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกแล้ว เกษตรกรควรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชไดฟีโนโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารแมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคลอโรทาโลนิล 50% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยให้พ่นทุก 5-7 วัน


ขอบคุณเนื้อหาข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า...เพิ่มเติมคลิ๊ก
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.naewna.com/local/242372