เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จ่อลอยตัวราคาน้ำตาล

14 ตุลาคม 2559
2,883
ผู้สื่อข่าวรายงานจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบนั้น แนวทางการปฏิบัติ ได้หารือกับทุกฝ่ายแล้ว โดยจะเริ่มใช้ในฤดูการผลิตปี 2560/61 โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างราคา ที่จะนำไปสู่การลอยตัวราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน ซึ่งขณะนี้ได้หารือกับทุกภาคส่วนแล้วว่า การลอยตัวจะมีเพดานราคากำหนดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่ในระดับ 1-2 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เพื่อไม่ให้กระทบต่อทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ หลักการลอยตัวราคาจะเป็นส่วนของราคาหน้าโรงงาน ที่ขณะนี้กำหนดราคาน้ำตาลทรายขาวหน้าโรงงาน 19-20 บาทต่อกิโลกรัม โดยราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดโลกเฉลี่ยเคลื่อนไหวที่ 400-700 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน แนวทางการลอยตัวจะดูการเคลื่อนไหวของราคาเป็นหลัก หากราคาตลาดโลกเปลี่ยนแปลง เมื่อคำนวณเป็นราคาไทยให้เคลื่อนไหวขึ้นลงระดับ 1-2 บาทต่อกิโลกรัม ก็จะประกาศเปลี่ยนแปลง จากนั้นตามกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์จะต้องดูราคาขายปลีก ที่จะมีค่าการตลาดและค่าขนส่งด้วย ซึ่งเป็นเรื่องของพาณิชย์

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายว่า การลอยตัว เบื้องต้นจะมีการกำหนด เพดานที่เหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อทุกฝ่าย แต่บางโรงงานเองก็อยากเห็นการลอยตัวแบบสมบูรณ์มากกว่า อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำตาลทรายดิบซื้อขายล่วงหน้าเฉลี่ยอยู่ที่ 21-22 เซนต์ต่อปอนด์ ยอมรับว่าทิศทางเป็นขาขึ้น

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน กล่าวว่า การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่จะนำไปสู่การลอยตัว คาดว่าจะปฏิบัติได้ในฤดูการผลิตปี 2560/61 ซึ่งเบื้องต้นชาวไร่และโรงงานได้หารือแล้ว กรอบที่วางเป็นแนวทางให้ประเทศบราซิลได้รับทราบถึงการแก้ไขปัญหาของไทย เพื่อไม่ให้ผิดระเบียบขององค์การการค้าโลก (WTO)

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จ่อลอยตัวราคาน้ำตาล". (14-10-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 14-10-2559, เข้าถึงได้จาก :