เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรนาทวีเฮ กล้วยหอมทองล็อตแรกได้คุณภาพเกรดเอ เร่งแพกส่งออกไปญี่ปุ่น

11 ตุลาคม 2559
1,525
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เกษตรกรใน อ.นาทวี จ.สงขลา รวมกลุ่มปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ เพื่อส่งออกไปญี่ปุ่น ได้ผลผลิตรุ่นแรกเป็นที่น่าพอใจ คุณภาพเกรดเอ เร่งขยายพื้นที่การปลูกนับ 100 ไร่ เนื่องจากมีออเดอร์เข้ามาไม่อั้น แถมยังเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นอกเหนือจากยางพารา
วันนี้ (10 ต.ค.) กล้วยหอมทองปลอดสารพิษ กำลังกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าสนใจของเกษตรกรใน จ.สงขลา ซึ่งขณะนี้กลุ่มเกษตรกรได้รวมตัวปลูกกันในหลายอำเภอ เพื่อเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำสวนยางพารา

เช่น ที่ อ.นาทวี ได้มีการกลุ่มปลูกกล้วยหอมทองนาทวี มีสมาชิกกลุ่ม 30 คน และขณะนี้กล้วยหอมทองรุ่นแรกในแปลงปลูกของ นายทรง แซ่เอี๊ยะ เกษตรกรหมู่ที่ 1 ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา สามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว จำนวน 27 เครือ และเป็นกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเกรดเอทั้งหมด เพื่อเตรียมส่งออกไปจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก และทางจังหวัดได้ให้การสนับสนุน ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่ อ.นาทวี ได้ขยายพื้นที่การปลูกแล้วกว่า 100 ไร่ และเป็นการขยายผลมาจากในพื้นที่ อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งมีการนำร่องปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษแห่งแรกของ จ.สงขลา ที่ประสบความสำเร็จ
สำหรับกล้วยหอมทองรุ่นแรกของเกษตรกรใน อ.นาทวี กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ปลูก การดูแล และการเก็บผลผลิตเป็นไปตามมาตรฐานการส่งออกทั้งหมด โดยขั้นตอนการตัดแยกหวี และการแพกกิ้ง

นายจีระวัฒน์ ภักดี ประธานกลุ่มปลูกกล้วยหอมทอง ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งมาคอยเป็นพี่เลี้ยงให้แก่กลุ่มเกษตรกรใน อ.นาทวี กล่าวว่า ผลผลิตกล้วยหอมทองของกลุ่มปลูกกล้วยหอมทอง อ.นาทวี เป็นชุดแรกจะส่งไปขายประเทศญี่ปุ่น ในราคาประกันที่กิโลกรัมละ 15 บาท และรับซื้อไม่อั้น เพราะผลผลิตมีคุณภาพ เนื่องจากผลผลิตเป็นที่พอใจ และเป็นไปตามที่ตลาดญี่ปุ่นต้องการ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรกรนาทวีเฮ กล้วยหอมทองล็อตแรกได้คุณภาพเกรดเอ เร่งแพกส่งออกไปญี่ปุ่น". (10-10-2559). ผู้จัดการ.: <
/b>สืบค้นเมื่อ 11-10-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9590000101874&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3