เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ตั้งพาณิชย์ภูมิภาคดูแลสินค้าเกษตร

06 ตุลาคม 2559
1,278
"พาณิชย์" มุ่งสร้างความเข้มแข็งในประเทศ ตั้งพาณิชย์ระดับภูมิภาค 8 แห่ง กำกับดูแลราคาสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคเข้มข้น
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายการทำงานในเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาการตั้งพาณิชย์จังหวัดในระดับภูมิภาค ตั้งเป้าหมาย8แห่งครอบคลุมทั่วประเทศ อาทิ เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี นครสวรรค์ และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น โดยจะมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ และที่ปรึกษาการพาณิชย์ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีหน้าที่กำกับดูแลการทำงาน และดูแลแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร ค่าครองชีพ รวมถึงการปูพรมออกตรวจสินค้าเพื่อให้มีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังมีแผนที่จะเข้าไปดูแลสินค้าเกษตร โดยการเชื่อมโยงผลผลิตออกจากแหล่งผลิตไปยังตลาดเและห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่ การพัฒนาเกษตรให้เป็นผู้ประกอบการด้วยการนำนวัตกรรมเข้ามาแปรรูปสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค้าให้กับผลิตภัณฑ์สู่การเป็นเกษตร4.0การใช้ระบบไอทีในการรายงานราคาสินค้าเกษตร โดยขอความร่วมมือกับภาคเอกชนในการดำเนินการ การปรับปรุงแอพพลิเคชั่น ลายแทงของถูกเพื่อให้ใช้ง่ายสำหรับผู้บริโภคมากขึ้น สนับสนุนร้านค้าในเครือข่ายฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ ในการจัดโปรโมชั่น จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป

ส่วนกรณีน้ำท่วมในบางพื้นที่ ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าว ราคาปรับลดลงโดยเฉลี่ยเหลือ5,000บาทต่อตัน นั้น เป็นข้าวที่เกี่ยวในน้ำ ซึ่งรัฐบาลมีความเป็นห่วงและมีมาตรการและแผนการรองรับและช่วยเหลืองเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมไว้บ้างแล้ว ซึ่งแนวทางการช่วยเหลือชาวนาในการยกระดับราคาข้าวเปลือก ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) ไปก่อนหน้านี้ เช่น การรับจำนำยุ้งฉาง และมาตรการอื่นๆ ที่มีการผ่อนปรน เพื่อเข้าไปช่วยเหลือลดผลกระทบให้เกษตรกร เช่นการพักการชำระหนี้ และการหาตลาด โดยที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้อนุมัติเงินที่ใช้ในโครงการช่วยเหลือสินค้าไปแล้ว104,000ล้าบาท

นอกจากนี้ ยังจะจัดงานบิซิเนส แมตชิ่ง โดยทูตพาณิชย์ยังจะเชิญผู้ซื้อข้าวจากทั่วโลกมาร่วมงานในประเทศไทยระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายนนี้ โดยขณะนี้มีผู้ซื้อตอบรับเข้าร่วมงานแล้วราว 300 ราย ส่วนผู้ซื้อจากฮ่องกงตอบรับการเข้าร่วมงานแล้วเกือบ 40 ราย โดยพบว่ามีความต้องการซื้อข้าวหอมมะลิของไทยปริมาณราว 7,500 ตัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ตั้งพาณิชย์ภูมิภาคดูแลสินค้าเกษตร". (05-10-2559). คมชัดลึก.: สืบค้นเมื่อ 06-10-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.komchadluek.net/news/economic/245072