เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กยท. ฟุ้งอินเดียเตรียมรับซื้อยาง ยันไม่เทขายสินค้าในสต๊อกแบบยกลอต-สกัดราคาร่วง

28 กันยายน 2559
2,500
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ประสบผลสำเร็จระดับหนึ่งในการประสานเจรจาระหว่างผู้ประกอบการยางพาราของไทยทั้งภาคเอกชนและสถาบันเกษตรกร กับคณะนักธุรกิจผู้ผลิตล้อยางรายใหญ่ และสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางของประเทศอินเดีย โดยทางอินเดียได้แสดงความสนใจจะรับซื้อยางจากประเทศไทยประมาณไม่น้อยกว่าเดือนละ 10,000 ตัน สำหรับรายใหญ่ ส่วนรายย่อยที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางอาจจะรับซื้ออยู่ที่ประมาณเดือนละ 1,000 ตันคาดว่าจะสามารถเริ่มรับซื้อและส่งออกยางไปยังอินเดียได้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
สำหรับประเทศอินเดียนั้น เป็นประเทศที่มีความต้องการยางพาราเพื่อนำไปแปรรูปในอุตสาหกรรมล้อยาง และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ เพื่อใช้ในประเทศถึงปีละประมาณ 900,000-1,100,000 ตัน ในขณะที่มีปริมาณยางพาราในประเทศเพียงปีละประมาณ 500,000 ตัน ที่เหลืออีกประมาณ 400,000-600,000 ตัน ต้องนำเข้าจากต่างประเทศดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลกจะขยายตลาดเข้าไปในประเทศอินเดีย

อย่างไรก็ตาม อินเดียได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานยางพาราของไทยด้วย ซึ่ง กยท.จะเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบเกี่ยวกับยางพาราทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพยางไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ขบวนการผลิตยางแผ่นดิบ ยางรมควัน โรงงานยางอัดก้อน ให้ได้มาตรฐาน GMP ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถที่จะส่งออกต่างประเทศได้

"ในการขายยางของ กยท.นั้น จะไม่นำยางของสต๊อกที่มีอยู่จำนวน 310,000 ตันมาขายเพื่อระบายออกเป็นแบบยกลอตใหญ่อย่างแน่นอน ทั้งนี้ ยางจำนวนดังกล่าว กยท. จะดำเนินการตามนโยบายรัฐ ที่จะนำมาใช้ในโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก เช่น การทำถนนยางพารา เพราะแต่ละปีประเทศไทยมีแผนในการสร้างถนนถึงกว่า 30,000 กิโลเมตร กยท.จะเสนอรัฐบาลให้พิจารณาในการนำยางบางส่วนมาใช้ทำถนนดินยางพารา รวมถึงการนำไปใช้เป็นส่วนผสมถนนยางมะตอยด้วยเช่นกัน รวมทั้งจะนำไปแปรรูปเป็น แผ่นปูพื้นสนามฟุตซอล หรือยางปูพื้น ซึ่งบางสถาบันเกษตรกรได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตลอดจนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ส่วนที่เหลือจะทยอยระบายออก เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา และเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพยาง โดยจะไม่ให้กระทบต่อราคายางในตลาดและต่อเกษตรกรชาวสวนยาง"ผู้ว่าการ กยท. กล่าวในตอนท้าย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กยท. ฟุ้งอินเดียเตรียมรับซื้อยาง ยันไม่เทขายสินค้าในสต๊อกแบบยกลอต-สกัดราคาร่วง". (28-09-2559). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 28-09-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/237396