เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรจีนยุคใหม่ลดแรงงานคน! หันใช้โดรนพ่นยาฆ่าแมลง

27 กันยายน 2559
5,718
China Xinhua News รายงานข่าว เกษตรกรชาวจีนในมณฑลหนิงเซี่ย ใช้อากาศยานโดรน 8 ใบพัด ทดลองฉีดพ่นยาฆ่าแมลง ในแปลงเพาะปลูกพืชผล
นายหลี่ ช่างเทคนิคของโดรนกล่าวว่า การใช้โดรนในการพ่นยาฆ่าแมลงนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าแรงงานคน โดยสามารถบรรจุยาฆ่าแมลงได้ 10 ลิตร และสามารถพ่นได้กว้างราว 10 หมู่ของจีนภายในไม่กี่นาที (1 ไร่ของไทยเท่ากับ 2.4 หมู่ของจีน)
เขากล่าวต่อว่า โดรนนั้นใช้เงินทุนประมาณ 30-40 หยวนต่อหมู่ (165-220 บาท) ในขณะที่แรงงานคนต้องใช้ประมาณ 60 หยวนต่อหมู่ (ประมาณ 330 บาท)

ทั้งนี้ โดรนเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในที่ดินการเกษตรมากกว่า 26,000 หมู่ในหนิงเซี่ย และจะเพิ่มอีกมากขึ้นในอนาคต โดยนายเหยา เจ้าของที่ดินกล่าวว่าจะซื้อโดรนมากขึ้น และจะฝึกคนงานให้ใช้โดรนเป็นภายในปีนี้ด้วย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรกรจีนยุคใหม่ลดแรงงานคน หันใช้โดรนพ่นยาฆ่าแมลง". (27-09-2559). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 27-09-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/237197