เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เอกชน เสนอซื้อมันเส้นเสื่อมเข้าอุตสาหกรรม สุดถูกที่กก.ละ 0.10-1.60 บาท

14 กันยายน 2559
2,502
เอกชน 24 ราย เสนอซื้อมันเส้นเสื่อมเข้าอุตสาหกรรมสุดถูก 0.10-1.60 บาท/กก. ปริมาณ 2.16 แสนตัน 'พาณิชย์' ชงคณะทำงานพิจารณาผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ คาดหากขายขาดทุนเป็นประวัติการณ์
เมื่อวันที่ 13 ก.ย.59 นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการยื่นซองเสนอราคาประมูลมันสำปะหลังเส้นในสต็อกรัฐบาลจากโครงการแทรกแซงราคาปี 51/52, ปี 54/55 และปี 55/56 ปริมาณ 344,554 ตัน แบ่งเป็น การเปิดประมูลเพื่อเข้าอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/59 ปริมาณ 226,745 ตัน มีผู้ยื่นซองเสนอราคาทั้งหมด 24 ราย จากผู้ผ่านคุณสมบัติ 30 ราย โดยยื่นเสนอราคาปริมาณรวม 216,000 ตัน ราคาเสนอซื้อต่ำสุดกิโลกรัม (กก.) ละ 0.10 บาท และสูงสุด กก.ละ 1.60 บาท

ขณะที่การเปิดประมูลมันเป็นการทั่วไป หรือเพื่อการบริโภค ครั้งที่ 1/59 ปริมาณ 117,809 ตัน มีผู้เสนอราคา 5 ราย จากที่ผ่านคุณสมบัติ 11 ราย คิดเป็นปริมาณที่เสนอราคา 28,000 ตัน โดยเสนอซื้อราคาต่ำสุดที่ กก.ละ 1.20 บาท และสูงสุดที่กก.ละ 2.00 บาท ซึ่งหลังจากนี้จะนำผลการยื่นซองเสนอราคาเสนอต่อคณะทำงานระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังคงเหลือในสต็อกรัฐบาลพิจารณาในวันที่ 15 ก.ย.นี้ ก่อนสรุปผลเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ที่มีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน ส่วนมันเส้นที่เหลือจากการประมูลครั้งนี้ คาดว่าจะพิจารณาระบายในช่วงก่อนที่ผลผลิตปี 59/60 จะออกสู่ตลาดในเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาตลาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หากเปรียบเทียบราคารับจำนำหัวมันสดจากการแทรกแซงทั้ง 3 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละ 2.50 บาท แต่เมื่อแปรสภาพเป็นมันเส้น รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว คิดเป็นต้นทุนรับจำนำมันเส้นที่ กก.ละ 6.46 บาท ถ้าขายมันเส้นเพื่อเข้าอุตสาหกรรมกก.ละ 10 สตางค์ จะขาดทุนราว กก.ละ 6.36 บาท แต่หากเปรียบเทียบกับราคามันเส้นในตลาด ซึ่งขณะนี้เฉลี่ย กก.ละ 3 บาท จะขาดทุน กก.ละ 2.90 บาท

ทั้งนี้ต้องยอมรับว่ามันเส้นที่นำมาขายเข้าอุตสาหกรรมเสื่อมสภาพมาก ไม่สามารถนำไปเป็นอาหารทั้งคนและสัตว์ได้แล้ว ทำได้เพียงเผาเป็นพลังงานทางเลือกเท่านั้น ส่วนการประมูลมันเส้นทั่วไป ราคาเสนอซื้อ กก.ละ 1.20-2.00 บาท ถือว่าใกล้เคียงกับราคาตลาด (หักค่าเสื่อมสภาพ).

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เอกชน เสนอซื้อมันเส้นเสื่อมเข้าอุตสาหกรรม สุดถูกที่กก.ละ 0.10-1.60 บาท". (13-09-2559). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 14-09-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/721705