เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

มันสำปะหลังร่วงหนัก จีนลดนำเข้า-เวียดนามตัดราคา

13 กันยายน 2559
2,251
พาณิชย์เผยราคามันสำปะหลังสดร่วงเหลือ1.20บาทต่อกก. ชี้จีนลดนำเข้าและเวียดนามขายตัดราคา
น.ส.วิบูลย์รักษ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาหัวมันสำปะหลังสดในประเทศตกต่ำลงมาก โดยเฉพาะในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จากปกติที่เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 2.70 บาท เหลือเพียง 1.20 บาท จากเดือนก่อนหน้านี้ 1.25 บาท ทั้งนี้เนื่องจากประเทศจีนลดการซื้อมันเส้นจากไทยลง อีกทั้งเปอร์เซ็นต์แป้งในมันฯ ก็ลดลงด้วย จากผลกระทบภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้โดยปกติแล้ว ไทยจะส่งออกมันเส้นมากถึง 90% ของผลผลิต และใช้ในประเทศเพียง 10% เท่านั้น ส่งออกแป้งมัน 70% และส่งออกไปจีนเป็นหลัก แต่ขณะนี้ประเทศจีนได้เปลี่ยนนโยบายอย่างฉับพลัน ลดการแทรกแซงข้าวโพด ทำให้ราคาข้าวโพดตกมาก และนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ รวมทั้งใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ ได้ คุณภาพทัดเทียมกับมันสำปะหลัง จึงลดการนำเข้าจากไทยลง อีกทั้งมีคู่แข่งที่สำคัญ คือ เวียดนาม ที่มีผลผลิตต่อไร่สูงกว่าไทย 2 เท่าตัว คือ ไร่ละ 6 ตันขณะที่ไทยมีผลผลิตต่อไร่เพียง 3 ตันเท่านั้น จึงตัดราคาลงแข่งขันกับไทยด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"มันสำปะหลังร่วงหนัก จีนลดนำเข้า-เวียดนามตัดราคา". (12-09-2559). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 13-09-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/economic/523307