เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เอกชน 26 รายสนใจรัฐเปิดระบายสต๊อกมันสำปะหลัง 3.44 แสนตัน ยื่นประมูล 9 ก.ย.นี้

06 กันยายน 2559
2,102
นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะทำงานระบายสต๊อกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรัฐบาล เป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 ปริมาณ 117,809 ตัน และระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมอีกปริมาณ 226,745 ตัน ปริมาณรวม 344,554 ตัน จากปีการผลิต 2551/52 2554/55 และ 2555/56 ใน 59 คลัง 16 จังหวัด ว่าจะเปิดให้เอกชนยื่นซองเอกสารคุณสมบัติวันที่ 9 กันยายนนี้ และเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาซื้อและเปิดซองเสนอราคาซื้อวันที่ 13 กันยายนนี้ โดยมีผู้สนใจรับฟังเงื่อนไขการระบาย (ทีโออาร์) เมื่อวันที่ 5 กันยายน จำนวน 26 ราย ทั้งเอกชนทั่วไปและอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เชื้อเพลิง และปุ๋ย
"มันที่จะระบายครั้งนี้เป็นมันเส้นทั้งหมด จึงจะไม่กระทบกับตลาด เพราะผลผลิตใหม่จะออกสู่ตลาดอีกครั้ง เริ่มในเดือนพฤศจิกายนนี้ ช่วงนี้กรมฯจะเร่งระบายและส่งมอบแก่ผู้ชนะการประมูลภายใน 30 วันหลังจากเซ็นสัญญาประมูล เพราะเป็นช่วงเวลาเหมาะสมและช่วยลดภาระการจัดเก็บรักษาเดือนละ 50 ล้านบาท คาดว่าจะระบายได้ทั้งหมด" นายกีรติกล่าว

นายกีรติกล่าวถึงสถานการณ์มันสำปะหลังว่า ราคาหัวมันสดเดือนกันยายน 2559 ลดเหลือ 1.20-1.30 บาท/กิโลกรัม (กก.) จากเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 1.40 บาท/กก. ราคามันเส้นราคาอยู่ที่ 5.60-5.90 บาท/กก. ส่วนการส่งออกแม้จีนซึ่งเป็นตลาดหลักจะมีนโยบายใช้วัตถุดิบข้าวโพดทดแทนมันสำปะหลัง มองว่ามีผลกระทบต่อการส่งออกไทยไม่มาก เพราะพื้นที่ปลูกข้าวโพดของจีนอยู่ทางตอนเหนือ แต่ไทยส่งออกไปยังจีนตอนใต้ โดยปี 2558 ไทยส่งออกประมาณ 11.6 ล้านตัน ในจำนวนนี้ส่งออกไปจีน 7 ล้านตัน ขณะเดียวกัน กรมฯได้หาตลาดเพิ่มเติมรองรับผลผลิตมันสำปะหลังล็อตใหม่ที่จะออกสู่ตลาด เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เป็นต้น ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เอกชน 26 รายสนใจรัฐเปิดระบายสต๊อกมันสำปะหลัง 3.44 แสนตัน ยื่นประมูล 9 ก.ย.นี้". (05-09-2559). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 06-09-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1473072035