เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รองอธิบดีกรมฯ ยันจีนไม่ได้ยกเลิกนำเข้ามันสำปะหลังจากไทย

06 กันยายน 2559
1,261
กรมการค้าต่างประเทศยืนยันนโยบายอุดหนุนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศจีนไม่กระทบต่อการนำเข้ามันสำปะหลังจากไทย เพราะจีนสั่งนำเข้าเช่นเดิม
นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกระแสข่าวนโยบายของจีนที่จะมีการอุดหนุนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ และอาจกระทบต่อการนำเข้ามันสำปะหลังจากไทยว่า จีนยังมีการนำเข้ามันสำปะหลังจากไทยอย่างต่อเนื่อง โดยจะถือเป็นคนละส่วนกับการใช้ผลผลิตข้าวโพดของจีนที่ออกมา ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในพื้นที่ภาคเหนือของจีน ขณะที่ผลผลิตมันสัมปะหลังที่จีนนำเข้าจะใช้ในพื้นที่ภาคใต้ จึงไม่อยากให้ตลาดตื่นตระหนกและกังวล เพราะจะกระทบต่อราคาได้ โดยจีนยังเป็นตลาดใหญ่ในการส่งออกมันสำปะหลังของไทยปีละกว่า 7 ล้านตัน จากทั้งหมดที่ไทยส่งออกรวมกว่า 11 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม ได้พยายามขยายตลาดการส่งออกมันไปยังอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดที่มีการบริโภคแป้งมันเป็นจำนวนมาก และจะพาผู้ประกอบการไปเจรจาจับคู่ธุรกิจ รวมทั้งจะเดินทางไปเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เพื่อเจรจาเพิ่มการนำเข้ามันอัดเม็ด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"รองอธิบดีกรมฯ ยันจีนไม่ได้ยกเลิกนำเข้ามันสำปะหลังจากไทย". (05-09-2559). ผู้จัดการ.: