เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
แมลงหวี่ขาวศัตรูตัวฉกาจของพืชผัก
23 สิงหาคม 2559
1,633
แมลงหวี่ขาว เป็นแมลงศัตรูปากดูดขนาดเล็ก มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใต้ใบพืช พบการระบาดและทำความเสียหายให้กับการเกษตรทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเกษตรกรรมที่ปลูกโดยอาศัยน้ำชลประทานหรือปลูกช่วงฝน ทิ้งช่วงนาน แมลงหวี่ขาวจะเข้าทำลายทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช โดย ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะอาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ใต้ใบพืช การทำลายของตัวอ่อนทำให้เกิดเป็นจุดสีเหลืองบนใบพืช ส่วนการทำลายของตัวเต็มวัยจะทำให้ใบพืชหงิกงอต้นแคระแกร็นเหี่ยวและผลผลิตลด ลงโดยเฉพาะพืชผักทุกชนิด การปลูกพืชผักในเขตชลประทาน มีน้ำอุดมสมบูรณ์ ทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตงอกงาม จึงเป็นสาเหตุให้แมลงหวี่ขาวระบาด มาดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นพืชที่อวบอิ่ม หากต้นพืชมีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากด้วยแล้ว แมลงหวี่ขาวยิ่งชอบ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอบคุณเนื้่อหาข่าวจาก : www.svgroup.co.th
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
17-31°C
นครราชสีมา
21-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×