เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนผู้ปลูกลำไย หนอนชอนใบบุก ราน้ำฝนทำลายสวน

18 สิงหาคม 2559
1,294
กรมวิชาการเกษตร เตือนชาวสวนลำไยในช่วงอากาศชื้นมีฝนตก ให้ระวังเข้าทำลายของหนอนชอนใบ โดยใบที่ถูกทำลายมีสีน้ำตาลแดงคล้ายโรคใบไหม้ เมื่อหนอนโตเต็มที่จะเข้าดักแด้ชักใยห่อหุ้มตัวเองในใบแก่ หากระบาดรุนแรงใบอ่อนจะถูกทำลายหมดให้รวบรวมและเก็บรังดักแด้ตามใบแก่มาเผาทำลายนอกสวน จากนั้นพ่นด้วยสารอิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 8 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
นอกจากนี้ยังพบการระบาดของโรคราน้ำฝน กิ่งและยอดอ่อนไหม้สีน้ำตาลเข้ม ยอดแห้งตายอย่างรวดเร็ว พบเส้นใยขาวฟูขึ้นคลุมกิ่งและยอดอ่อน เปลือกผลอ่อนและขั้วสีน้ำตาลเข้ม กรณีฝนตกชุกจะพบเส้นใยขาวฟูขึ้นคลุมผล ผลเน่า แตก และหลุดร่วง ให้หมั่นกำจัดวัชพืช เก็บกวาดเศษซากกิ่ง ใบ ผล ที่เป็นโรคใต้ต้นไปเผาทำลายนอกสวน ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง ส่วนสวนที่พบการระบาดเป็นประจำ หลังตัดแต่งกิ่งและทำความสะอาด ให้พ่นสารเมทาแลกซิล 25% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50-60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารเมทาแลกซิล-เอ็ม+แมนโคเซบ 68% ดับเบิ้ล ยูจี อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นให้ทั่วต้นทุก 5-7 วัน และหยุดพ่นก่อนเก็บผลผลิตอย่างน้อย 15 วัน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เตือนผู้ปลูกลำไย หนอนชอนใบบุก ราน้ำฝนทำลายสวน". (18-08-2559). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 18-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/230891