เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ร้อนแล้ง..ตั๊กแตนอาละวาด ข้าวมีน้อย..หม่ำไร่อ้อยแทน

15 สิงหาคม 2559
3,921
ต้นเดือนที่ผ่านมา เกิดฝูงตั๊กแตนระบาดอย่างหนักในพื้นที่บ้านเขาผึ้ง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สร้างความเสียหายในแปลงปลูกอ้อย 1,600 ไร่...ชาวบ้านคิดว่าเป็นตั๊กแตนปาทังก้า
"การระบาดฝูงตั๊กแตนเกิดขึ้นมานาน สองสามปีแล้วแต่ไม่มาก เพราะถูกชาวบ้านจับมาทอดกินเป็นอาหาร การระบาดเลยไม่เป็นวงกว้างมาก แต่เพราะแล้งที่ผ่านมา สภาพอากาศที่ร้อนขึ้น กระตุ้นให้ตั๊กแตนวางไข่อยู่ใต้ดินเป็นจำนวนมาก และเมื่อฝนตกลงมา จึงฟักเป็นตัวอ่อนบินออกหาอาหาร
เดิมระบาดเฉพาะในนาข้าว แต่ปีนี้พื้นที่นาหลายแห่งมีการเว้นช่วงเพาะปลูก ฝูงตั๊กแตนจึงเปลี่ยนเป้าหมายจากนาข้าว มารุมทึ้งกัดกินใบอ้อยแทน ทำให้การเจริญเติบโตชะงัก ยืนต้นตายในที่สุด หากปล่อยไว้ แนวโน้มเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง เพราะระยะเวลา 24 ชั่วโมง ฝูงตั๊กแตนสามารถกัดกินใบอ้อยได้ถึง 70-100 ไร่"
ต้นอ้อยแห้งตาย

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร บอกว่า หลังชุดทีมเฉพาะกิจของกรมฯเข้าไปตรวจสอบ พร้อมเก็บตัวอย่างตั๊กแตนไปพิสูจน์ ตั๊กแตนที่ระบาดในครั้งนี้ ไม่ใช่ปาทังก้า แต่เป็นตั๊กแตนข้าว ที่จะเริ่มออกหากินในช่วง ก.ค.-ก.ย. เติบโตตัวเต็มวัยจับคู่และวางไข่ในช่วง ต.ค.-มี.ค. ใต้ผิวดินลึก 3-5 ซม. ครั้งละ 100-150 ฟอง...เป็นพันธุ์ที่ชอบกินใบข้าวมากที่สุด รองลงมาเป็นอ้อย, ข้าวโพด, ฝ้าย, ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, หญ้าคา, แฝก, ไผ่, มันสำปะหลัง, ใบมะพร้าว, สับปะรด และตะไคร้
วางกับดักตั๊กแตน

การกำจัดโดยใช้สารเคมีฉีดพ่นไม่เหมาะ เพราะตั๊กแตนบินหนีแล้วจะบินกลับมาอีก และกลับมาครั้งใหม่จะทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้น การกำจัดที่ดีสุดคือ...การวางเหยื่อพิษ

ใช้สารฆ่าแมลงคาร์แทป ไฮโรคลอร์ไรด์ 50% จำนวน 20 กรัม, เกลือแกง 30 กรัม, แอมโมเนียไบคาร์บอเนต 30 กรัม, สารจับใบ 5 มล. และน้ำ 1,000 มล. ผสมให้เข้ากัน แล้วนำกระดาษ A4 แบ่งเป็น 4 ส่วน มาชุบสารละลายเหยื่อพิษให้ชุ่มทั้งแผ่น นำกับดักเหยื่อพิษ
เสียบไว้ตามซอกใบอ้อยสลับซ้ายขวา ให้ใกล้ยอดมากที่สุด ระยะห่างทุกๆ 3?3 เมตร เพียงครึ่งชั่วโมง ตั๊กแตนที่สัมผัสกับดักจะร่วงหล่นอยู่ตามกออ้อย...ให้วางกับดักซ้ำทุก 3 วัน จนกว่าจะไม่พบการระบาด

ส่วนการป้องกันการ ระบาดของตั๊กแตนข้าวในฤดูถัดไป อธิบดีกรมวิชา การเกษตร แนะ หากเป็นแปลงอ้อยใหม่ ก่อนปลูกให้ทำการไถพรวนหลายๆครั้ง เพื่อกำจัดไข่ ตัวอ่อน จากนั้นโรยเชื้อราเมตาไรเซียม หรือบิวเวอร์เรีย บนท่อนพันธุ์พร้อมปลูก

ส่วนอ้อยตอ ให้ไถเปิดร่องอ้อยโรยเชื้อราเมตาไรเซียม หรือบิวเวอร์เรีย แล้วกลบดิน หรือใช้ร่วมกับเครื่องผ่าตออ้อย วิธีนี้ช่วยกำจัดไข่ ตัวอ่อนที่อยู่ใต้ดิน โดยไม่เป็นอันตรายกับสัตว์ชนิดอื่น.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เพ็ญพิชญา เตียว. "ร้อนแล้ง..ตั๊กแตนอาละวาด ข้าวมีน้อย..หม่ำไร่อ้อยแทน". (15-08-2559). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 15-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/690091