เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พรุ่งนี้!ลดราคาน้ำมันทุกชนิด40สต.เว้นE85ลง20สต.

26 กันยายน 2562
2,068

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR) และบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 ลง 20 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ (27 ก.ย.) เวลา 05.00 น. โดยส่งผลให้ราคาใหม่เป็นดังนี้

ดีเซล อยู่ที่ 25.99 บาทต่อลิตร


E85 อยู่ที่ 19.99 บาทต่อลิตร


E20 อยู่ที่ 24.54 บาทต่อลิตร


แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 27.28 บาทต่อลิตร


แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 27.55บาทต่อลิตร


และเบนซิน 95 เฉพาะปตท. อยู่ที่ 34.96 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :