เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ตั้งสถาบันสินค้าเกษตรฯ

03 สิงหาคม 2559
2,359
ครม.อนุมัติงบ 550 ล้าน ตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ตั้งเป้า 5 ปีดันสินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่ม
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และอนุมัติวงเงินดำเนินการ 550 ล้านบาท ให้เป็นไปตามภารกิจ 5 ปี หรือตั้งแต่ปี 2560-2564 คาดว่าจะทำให้สินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท มีสินค้านวัตกรรมใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า 10 รายการ โดยให้ข้าวเป็นสินค้านำร่องที่จะผลักดัน

"หน้าที่หลักคือการสร้างตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ยกระดับราคาสินค้าเกษตร รวมทั้งการนำงานวิจัยมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมผู้มาลงทุนในนวัตกรรมสินค้าเกษตร การพัฒนาวิจัยที่ตอบสนองความต้องการตลาดและเชื่อมโยงแหล่งผลิตกับตลาด ซึ่งสถาบันจะเป็นแหล่งให้คำปรึกษา และเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้เกี่ยวข้องตลอดสายการผลิต" นายณัฐพร กล่าว

สำหรับภารกิจใน 5 ปีของสถาบัน โดยระยะแรกจะดำเนินการก่อตั้งและสร้างองค์กร ซึ่งจะสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าสินค้านวัตกรรม สร้างเครือข่ายหน่วยงาน เกษตรกร นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ระยะที่สอง (2563) ให้มีการขยายฐานเครือข่ายสมาชิก ขยายฐานนักวิชาการ และการลงทุนระหว่างประเทศให้สามารถติดต่อได้ในอนาคต และระยะที่สาม คือปี 2564 จะพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรมหาชน

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า ก่อนหน้านี้ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ระบุว่าจะของบประมาณ 750 ล้านบาทจาก ครม. ซึ่งเป็นงบผูกพันมาดำเนินการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ตั้งเป้าผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมออกสู่ตลาดอย่างน้อย 10 รายการ และมีมูลค่าการค้าไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นล้านบาท ภายใน 5 ปี ซึ่งในปีแรกจะนำร่องผลักดันสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างน้อย 2 รายการ คือ น้ำมันจากข้าวและแป้งที่ทำจากข้าว

ทั้งนี้ สินค้านำร่อง 2 รายการที่จะผลักดัน ในส่วนของน้ำมันจากข้าวเริ่มจากผลักดันให้ผลิตเป็นน้ำมันรำข้าว และจะต่อยอดให้เป็นอาหารเสริม ส่วนแป้งจะผลักดันให้ทำโปรตีนจากแป้งข้าวเป็นส่วนผสมในการทำยา ใช้ทำอาหารสำหรับทารก เด็ก คนแก่ และนักกีฬา เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเอกชนเริ่มมีการลงทุนแล้ว แต่จะต่อยอดให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ตั้งสถาบันสินค้าเกษตรฯ". (03-08-2559). โพสต์ทูเดย์.: สืบค้นเมื่อ 03-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.posttoday.com/biz/gov/446338