เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รมว.พาณิชย์หนุนอุตสาหกรรมปาล์ม

01 สิงหาคม 2559
2,778
เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ พร้อมคณะลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง ระยอง พร้อมเร่งรัดให้จัดทำแผนปาล์มครบวงจรให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติกำหนด
ทั้งนี้ โรงงานโกลบอลกรีนเคมิคอล ถือเป็นอุตสาหกรรมกลางน้ำ ผลิตวัตถุดิบ ตั้งต้นในอุตสาหกรรมชำระล้าง เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศ มีกำลังการผลิตในส่วนของน้ำมันเมล็ดในปาล์ม 10,000 ตันต่อเดือน สามารถรองรับผลผลิตทั้งหมดของเกษตรกรได้ โดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมให้การสนับสนุน ต่อยอดอุตสาหกรรมกลางน้ำ ออกไปยังตลาดต่างประเทศ ในกลุ่ม CLMV ที่มีความต้องการวัตถุดิบดังกล่าวในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และคอสเมติกส์ รวมทั้งมีการจับคู่ให้กับ SMEs ในประเทศ เพื่อให้มีวัตถุดิบคุณภาพดี ราคาถูก โดยไม่ต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ

นางอภิรดียืนยันว่า จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มสดของเกษตรกรที่มีราคาทรงตัวอยู่ในระดับสูง ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้กระทบกับการผลิตน้ำมันปาล์มบรรจุขวด เพื่อการบริโภคของประชาชน โดยสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ มีเพียงพอไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอน ในขณะที่ราคาจำหน่ายผลปาล์มสดของเกษตรกร ราคา ณ วันที่ 29 ก.ค. อยู่ที่ กก.ละ 6.50-7.30 บาท ส่งผลต่อราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันปาล์มบรรจุขวด อยู่ที่ขวดละ 42 บาท โดยเป็นราคาจำหน่ายสูงสุดตามราคาเพดานที่กรมการค้าภายในกำหนด

ด้านนายจิรวัฒน์ นุริตานนท์ กก.ผจก.โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจโอลีโอเคมี รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน พร้อมมีแผนปฏิรูปปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรในอนาคต ในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจโอลีโอเคมีและผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมของไทยมากว่าหนึ่งทศวรรษ จึงพร้อมให้การสนับสนุนด้านข้อมูลหรือปัจจัยอื่นๆ ที่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"รมว.พาณิชย์หนุนอุตสาหกรรมปาล์ม". (01-08-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 01-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/678342