เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรต้นแบบยันผักอินทรีย์เป็นที่ต้องของตลาด

26 กันยายน 2562
2,221

ที่แปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 2 ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา ของนายคำนึง สร้อยสีมาก เกษตรกรต้นแบบตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากร ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ใช้พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกผักแบบผสมผสานแบบหลากหลายชนิด การที่เราปลูกผักแบบผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคมี หนอนแมลงจะกระจายกันกิน ชอบผักชนิดไหนมันก็กินชนิดนั้นโดยที่เราไม่ใช้สารเคมี หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การปลูกพืชล่อแมลง เมื่อแมลงชอบผักอย่างหนึ่งเขาก็จะไม่กินอีกอย่างหนึ่ง ก็เหลือผักให้ได้กินได้ขาย แต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้สารเคมี ผลผลิตทุกอย่างใช้สารเคมี เมื่อนั้นความสมดุลในแปลงจะหายไปหมด แต่ถ้าเราสร้างความสมดุลย์ในแปลงแบบธรรมชาติให้หนอนกินบ้าง ให้แมลงกินบ้าง ที่เหลือเราจะได้กินได้ขายในส่วนความตั้งใจที่มาทำเกษตรอินทรีย์ เมื่อก่อนทำกินเองจะต้องปลอดภัยก่อน ถ้าจะทำขายคนที่ซื้อของเราที่กินของเราก็จะต้องปลอดภัยด้วย ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการทำเกษตรอินทรีย์ก็คือคนปลูกปลอดภัยผู้บริโภคปลอดภัยนี่คือหัวใจหลักๆ ที่จะทำเกษตรอินทรีย์ ผักที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นผักพื้นบ้านผักสวนครัวที่ทุกคนสามารถปลูกได้ โดยไม่ใช้สารเคมี ในแปลง 1 ไร่สามารถปลูกผักได้ถึง 14 -16 ชนิด


ทางด้านตลาดทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ จะเก็บรวบรวมผลผลิตนำไปขายที่ตลาดเกษตร ม.อ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ลูกค้าส่วนใหญ่มีทั้งอาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามาเยอะมาก สำหรับรายได้จากการขายผักอินทรีย์ที่ตลาดเกษตร ม.อ.ประมาณเดือนละ 50,000 บาท ผักอินทรีย์ ตลาดยังมีความต้องการสูงยังไปได้อีกไกลมาก คนกินเยอะ คนผลิตน้อย มันสวนทางกันอยู่ ถ้าเราซื่อสัตย์กับลูกค้า รับประกันได้ว่า ผักอินทรีย์ของเรายังเติบโตอีกเยอะในตลาด


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :