เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
เตือนผีเสื้อมวนหวานเข้าทำลายผลไม้
25 กรกฏาคม 2559
1,313
เตือนเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในเขตภาคเหนือ เนื่องจากขณะนี้พบผีเสื้อมวนหวานเข้าทำลายสวนเงาะ และลำไย ในจังหวัดพิษณุโลก จึงขอให้ชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ หรือจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ผีเสื้อมวนหวานอย่างต่อเนื่องและหมั่นสำรวจสวนผลไม้อย่างสม่่ำเสมอ เนื่องจากผีเสื้อมวนหวานสามารถเข้าท าลายผลไม้เศรษฐกิจสำคัญหลายชนิด เช่น เงาะ ลำไย ลองกอง มังคุด ส้ม ส้มโอ โดยดูดกินน้ำหวานในผลไม้สุกเป็นอาหาร โดยผลที่ถูกผีเสื้อเจาะทำลายมักมีรอยเป็นวงสีน้ำตาลมีน้ำเยิ้มออกมาจากรอยเจาะ ต่อมาผลเน่าและร่วงลงดิน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ข่าวเตือนการระบาดดศัตรูพืชประจำสัปดาห์" .กองส่งเสริมการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. เข้าถึงได้จาก : ttp://www.doae.go.th/uploads/agriqua-20160721-161722.pdf
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-34°C
เชียงใหม่
18-31°C
นครราชสีมา
20-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×