เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
"สนธิรัตน์"สั่งบูรณาการข้อมูลสินค้าเกษตร
26 ตุลาคม 2561
2,036

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือ ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดผ่านระบบ Video Conference รวมถึง หารือร่วมกับอธิบดีทุกรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลสินค้าเกษตร ว่า ได้สั่งการให้ร่วมกันจัดทำแผนรายงานผลผลิตสินค้าเกษตรในระยะ 3เดือนจากนี้ เพื่อกำหนดมาตรการรองรับ ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และไม่ได้รับผลกระทบจากผลผลิตส่วนเกิน ด้วยการยกระดับข้อมูล วางแผนกระจายสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ โรงงานผลิต อาทิ มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน สับปะรด นม โดยจะมีการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมนมในอาเซียน เพราะในอนาคตกันใกล้ช่วง 2-3 ปีจากนี้ จะต้องมีการปรับลดภาษีเป็น 0 ภายใต้กรอบ FTA ไทย-ออสเตรเลียนิวซีแลนด์


แล้วสำหรับสินค้ามะพร้าวนั้น จะมีการเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ในสัปดาห์นี้ ให้สินค้ามะพร้าวเป็นสินค้าควบคุม ตามการเสนอของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เพื่อเปิดโอกาสให้ใช้มาตรการในการดูแลได้


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :