เกษตรกรต้นแบบ
ศูนย์รวมความรู้การเกษตรจากประสบการณ์จริงของเกษตรกรคนเก่ง ผู้ประสบความสำเร็จในเส้นทางการผลิตและจัดจำหน่ายผลผลิตด้านการเกษตร นี่คือ สิ่งยืนยันว่าเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีกิน พึ่งพาตนเองได้และพร้อมแบ่งปันความสำเร็จที่ทำตามได้แก่เกษตรกรทั่วไป
เกษตรกรรม ที่พวกเขาแวะเวียนมาเจอกันเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ คนหนุ่มสาวทิ้งสังคมเมืองหันไปใช้วิถีชีวติ "เกษตรกร"
ไผ่หวานเพชรน้ำผึ้ง คือ ไผ่บงหวานที่ได้รับการคัดเลือกต้นใหม่จากการเพาะเมล็ดระหว่างไผ่บงหวาน จ.เลย และไผ่บงหวาน จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับไผ่บงหวานทั่วไป คือ จะเป็นไผ่ขนาดกลาง ลำต้นโตเต็มที่สูงประมาณ 7 - 12 เมตร เนื้อไม้ตันไม่มีรู หน่อมีขนาดใหญ่ เมื่อเก็บจากต้นที่โตเต็มที่จะมีขนาด 2 - 3 หน่อต่อกิโลกรัม ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง ที่ปลูกมีลักษณะเด่นอยู่ที่หน่อไผ่ จะมีรสชาติไม่ขมมีลักษณะหวานกรอบ ไม่มีเส้นใย เนื้อของหน่อจะละเอียด มีกลิ่นหอม สามารถกัดชิมดิบๆแล้วไม่ขมติดลิ้นเหมือนไผ่พันธุ์อื่นๆ เมื่อนำไปปรุงสุก จะมีกลิ่นคล้ายๆข้าวโพดหวาน หน่อไผ่บงหวานเพชนน้ำผึ้ง สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูโดยหั่นสดๆ แล้วทำอาหารได้เลยไม่ต้องต้มน้ำทิ้งก่อน เช่น ลวกหรือย่างจิ้มน้ำพริก ผัดน้ำมันหอย หน่อบงหวานผัดกุ้ง ชุบแป้งทอด ทำแกงเขียวหวาน ต้มจืดกระดูกหมู
สำเนาพันธุ์ปลา ปลาดุกเงินล้าน
คุณสำเนา เกาะกาเหนือ
สร้างรายได้ทวีคูณจากปุ๋ยมูลไส้เดือน
คุณณัศพงศ์ เพชรพันธุ์ช่าง
ลูกชาวนาก็รวยได้
คุณปัญญา สร้อยเขียว