เกษตรกรต้นแบบ
ศูนย์รวมความรู้การเกษตรจากประสบการณ์จริงของเกษตรกรคนเก่ง ผู้ประสบความสำเร็จในเส้นทางการผลิตและจัดจำหน่ายผลผลิตด้านการเกษตร นี่คือ สิ่งยืนยันว่าเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีกิน พึ่งพาตนเองได้และพร้อมแบ่งปันความสำเร็จที่ทำตามได้แก่เกษตรกรทั่วไป
เกษตรกรรม ที่พวกเขาแวะเวียนมาเจอกันเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ คนหนุ่มสาวทิ้งสังคมเมืองหันไปใช้วิถีชีวติ "เกษตรกร"
ดาบตำรวจมณู เผ่าจันทร์ หรือ คุณเอ๋ เกษตรกรวันหยุด วัย 41 ปีทำธุรกิจเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น บนพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เจ้าของคุณชายฟาร์ม ที่ทำการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นกว่า 4 ไร่ ในวันหยุดและเวลาว่าง เพื่อยึดเป็นอาชีพเสริมจากงานรับราชการเป็นตำรวจ สภ.แหลมผักเบี้ย ได้ใช้วันว่าง บริหารฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ตามคำแนะนำของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี ด้วยวิธีการเลี้ยงแบบแผง ใช้เวลาเพาะเลี้ยงเพียง 60 วัน สามารถผลิตสาหร่ายพวงองุ่นได้มากกว่า 5 เท่า จำหน่ายได้ราคาดี 400-500 บาท/กิโลกรัม
เกษตรอินทรีย์ บนวิถีคนทำนา
คุณสิงห์ทอง แก้วเพร็ชร์มะดัน