เกษตรกรต้นแบบ

"สร้างรายได้ดีตลอดปี ด้วยผลิตภัณฑ์จากลูกจันท์เทศ พืชเอกลักษณ์ประจำถิ่นใต้ อร่อยไกลไปทั่วทุกแดนดิน"


คุณวันดี อินทนุพัตร
 23 สิงหาคม 2559 7,679
จ.นครศรีธรรมราช
ความขยัน ความอดทน ความใฝ่รู้ บวกกับการพัฒนา จะนำเราไปสู่ความสำเร็จในทุกๆเรื่องตามความตั้งใจที่ตั้งไว้

พื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจในการปลูกลูกจันทน์เทศ เป็นพันธุ์ไม้ผลยืนต้นที่มีอายุการให้ผลผลิตที่ยาวนาน ดังนั้นการทำสวนลูกจันทน์หรือจันทน์เทศ จึงควรมีการวางแผนที่ดี โดยคำนึงถึงต้นทุนการผลิตความสะดวกต่อการปฏิบัติงานและคุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะลูกจันทน์เป็นพืชที่เจริญเติบโตในดินแทบทุกชนิด แม้กระทั่งดินลูกรัง แต่ดินปลูกลูกจันทน์จะเจริญเติบโตได้ดี คือดินร่วนปนทรายและดินตะกอนซึ่งเกิดจากตะกอนดินกรวด หิน ดิน ทราย อินทรียวัตถุที่น้ำพัดมาเกิดการทับถมของอินทรียวัตถุ จะมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี ดินปลูกจันทน์เทศควรมีค่าความเป็นกรดด่างของดิน(pH)อยู่ในช่วง 5.0-7.0 มีหน้าดินลึกระบายน้ำดี จันทน์เทศ เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินโดนีเซีย สำหรับประเทศไทยไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีการปลูกกันตั้งแต่สมัยใด

ป้าวันดี เถ้าแก่แห่งสวนจันทน์เทศในเขตร่อนพิบูลย์

แต่สันนิษฐานว่าน่าจะมีการนำต้นจันทน์เทศ มาจากประเทศอินโดนีเซียพร้อม ๆ กับต้นกระวานซึ่งเป็นเครื่องเทศอีกชนิดหนึ่ง โดยนำปลูกครั้งแรกในพื้นที่ส่วนหนึ่งของหมู่ที่ 2 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านเรียกชื่อบ้านบริเวณนี้ว่า “บ้านสวนจันทน์” ดังนั้นก่อนทำการปลูกลูกจันทน์ควรศึกษาคุณสมบัติของดิน เช่น โครงสร้างของดิน เนื้อดิน และความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการธาตุอาหารจันทน์เทศอย่างมีประสิทธิภาพ แหล่งน้ำก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของจันทน์เทศ การผลิตจันทน์เทศเพื่อให้ได้คุณภาพต้องมีน้ำในปริมาณที่เพียงพอตลอดฤดูกาล จันทน์เทศจะให้ผลผลิตตลอดทั้งปีอีกด้วย
โดยทั่วไปจันทน์เทศเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่มีความสูงประมาณ 30-60 ฟุต ใบสีเขียวเข้ม รูปร่างแบบปลายหอกใบยาวประมาร 2-5 นิ้ว มีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียเกิดแยกกับคนละต้น โดยดอกตัวผู้จะเกิดเป็นกลุ่ม ส่วนดอกตัวเมียจะเกิดเป็นดอกเดี่ยวๆ และมีขนาดใหญ่กว่าดอกตัวผู้ ต้นตัวเมียเท่านั้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ส่วนต้นตัวผู้จะปลูกไว้สำหรับผสมเกสรกับต้นตัวเมีย ผลมีรูปร่างเกือบกลมเป็นผลชนิดฉ่ำ

คุณป้าวันดี อินทนุพัตร อายุ 61 ปี เจ้าของสวนจันทน์เทศ มีเนื้อที่ทั้งหมด 7 ไร่กว่า มีความรู้และเชี่ยวชาญในการปลูกจันทน์เทศ์เป็นอย่างดี เป็นเวลา 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2/6 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช การศึกษาจบ ม.6 มีอาชีพทำสวน ได้แต่งงานกับนายอนันต์ อินทนุพัตร มีอาชีพทำสวนผลไม้เหมือนกัน และได้มีบุตรจำนวน 2 คน ได้ศึกษาเรียนจบปริญญาตรีทั้ง 2 คน และยังดีที่มีลูกชายสานงานต่อจึงมีการพัฒนาด้านการตลาดเป็นอย่างดี

จันทน์เทศเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่ออายุ6ปี

สำคัญที่สุดคือ ป้าวันดีบอกว่า เนื่องจากตำบลร่อนพิบูลย์ มีการปลูกต้นจันทน์เทศในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลร่อนพิบูลย์เท่านั้น ผลิตภัณฑ์จึงไม่ซ้ำกับอำเภออื่น ๆ ในจังหวัด และจากการที่จันทน์เทศมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคด้วย จึงมีผู้นิยมบริโภคทั่วไป ชาวบ้านในหมู่ที่ 2 ตำบลร่อนพิบูลย์ ยืนยันว่าผลจันทน์เทศสดที่ผลิตได้ในพื้นที่มีคุณภาพดีกว่าในจังหวัดอื่น กล่าวคือ มีเนื้อหนา กรอบ มีรสเปรี้ยวอมฝาดและเผ็ด เปรียบเทียบกับผลจันทน์สดในจังหวัดอื่นที่มีเนื้อบาง และมีรสขมด้วย เมื่อนำมาแปรรูป ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ มีการปลูกต้นจันทน์เทศ เฉพาะพื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลร่อนพิบูลย์ ไม่มีการปลูกในตำบลอื่น หรืออำเภออื่น ๆ ในจังหวัด

2. มีสรรพคุณทางยารักษาโรค

3. คุณภาพของผลผลิตดีกว่าจังหวัดอื่นที่มีการปลูก ผลจันทน์สดในพื้นที่มีเนื้อหนา กรอบ และไม่มีรสขม เมื่อนำมาแปรรูปทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาดดีกว่า

4. ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน เนื่องจากเป็นพืชที่ไม่มีโรคและศัตรูพืช จึงไม่ต้องใช้สารเคมีในการปลูกและบำรุงรักษา

5. มีผลิตภัณฑ์ส่งจำหน่ายตลอดทั้งปี เนื่องจากจันทน์เทศให้ผลผลิตตลอดปี ทำให้มีวัตถุดิบมาแปรรูปได้ตลอดเวลา

จึงทำให้รสชาติที่อร่อยมากกว่า ประกอบกับต้นจันทน์เทศมีโรคและศัตรูพืชน้อย ไม่ต้องใช้สารเคมีในการผลิต ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี เป็นผลให้มีผลิตภัณฑ์แปรรูปป้อนตลาดต่อเนื่องได้ตลอดเวลา และปัจจุบันเนื้อที่กว่า 7 ไร่ ยังไม่พอต่อความต้องการของตลาด ต้องรับซื้อวัตถุดิบมาจากสวนใกล้บ้านเพิ่ม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ

ส่วนต่างๆ ของจันทน์เทศล้วนมีสรรพคุณทางยา

เนื่องจากจันทน์เทศให้ผลผลิตตลอดปี ทำให้มีวัตถุดิบมาแปรรูปได้ตลอดเวลา จึงเผยเคล็ดไม่ลับเรื่องการทำจันทน์เส้น

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. ลูกจันทน์ 5 กก.

2. น้ำตาลทราย 3 กก.

3. เกลือ ½ กก.

ขั้นตอนการผลิต

นำลูกจันทน์มาปอกเปลือกแช่ในน้ำเกลือ 1 – 2 คืน แล้วนำมาหั่นเป็นเส้นเล็ก ๆ ล้างน้ำให้สะอาด แล้วนำมาคลุกเคล้ากับน้ำตาลแล้วตากแดด 5 – 7 ชั่วโมง คอยคนกับน้ำตาลทุก 15 นาที จนแห้งและกรอบ แล้วบรรจุถุง

คล็ดลับการผลิต ในการผลิตอยู่ที่การคัดเลือกวัตถุดิบคือผลลูกจันทน์เทศที่ต้องได้คุณภาพคือต้องได้ผลที่แก่ จัดสีผิวเหลืองนวล และการปอกเปลือกที่ผิวจะต้องไม่คล้ำดำเพราะต้องรีบแช่ในน้ำเกลือบริสุทธิ์ทันที

ต้นทุนการผลิต

กิ่งพันธุ์จันทน์เทศ กิ่งละ 50 บาท ไร่ละ 20 กิ่ง

แผนการตลาด

ด้านการตลาด ป้าวันดีจะทำการตลาดกับลูกชาย ทั้งขายออนไลน์ ออกบูธจำหน่ายในงานต่างๆ ที่สำคัญจันทน์เทศสามารถขายได้หมดทุกส่วนแถมราคาก็ดีอีกด้วย ผลสด ราคา กก.ละ 25 บาท,ดอกจันทน์เทศ กก.ละ 300 บาท,รกจันทน์เทศ กก.ละ 300 บาท,เมล็ดกก.ละ 200 บาท ถ้าจำหน่ายสินค้ารูปแบบแปรรูปก็อีกราคาหนึ่้ง จะขายทั้งทางLine ทาง Facebook และ www.Thaitambon.com รายได้ต่อปีรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท

จันทน์เทศสามารถขายได้หมดทุกส่วนแถมราคาก็ดีอีกด้วย

เทคนิคปอกเปลือกลูกจันทน์เทศให้เร็วและผิวเสมอ
เรื่อง/ภาพโดย: นงลักษณ์ สุวรรณพันธ์ จนท.ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช